Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  I/5/06

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  24 listopada  2006 r.

 

 

w sprawie zmian do uchwały Nr XLVI/257/06 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap I budowa kanalizacji w Tomisławiu”

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 51 ust.1, art.  57 i 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, nr 214,poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381,  z 2005 r. Nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art.82, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, nr 104, poz.708, Nr 169, poz.1420)

 

         Rada  Gminy  uchwala co następuje:

 

 

§ 1 W uchwale Nr XLVI/257/06 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap I budowa kanalizacji w Tomisławiu” wprowadza się następujące zmiany:      

1)      w § 1 ust 1 otrzymuje  brzmienie:

„1. Zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.100.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z tego w 2006 r.  w wysokości 350.000,00 zł., w 2007 r. w wysokości 750.000,00 zł. , na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap I budowa kanalizacji w Tomisławiu”.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§  3

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały.

 

W uchwale  Nr XLVI/257 Rady Gminy Osiecznica  pomyłkowo pominięto zapis dotyczący wielkości zaciągania pożyczki w latach tj. w 2006 r. i 2007 r., co wyraźnie zostało podkreślone w uzasadnieniu do Uchwały Nr XLVI/256/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2006 r.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2006-12-01 12:07:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2006-12-01 12:10:19
Ostatnia zmiana:2008-03-26 10:24:08
Ilość wyświetleń:791
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij