Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr III/9/2006

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  15  grudnia 2006  r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2006 r.

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c. oraz art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)  w związku z art. 184 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.  Zwiększyć dochody budżetowe                                 o kwotę           213.000,00 zł.

     zgodnie z załącznikiem nr 1

 

2.  Zmniejszyć wydatki budżetowe                                o kwotę           350.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

     - wydatki majątkowe                                                    o kwotę            350.000,00 zł.

 

3. Zmiany w plananch finansowych jednostek:

     a) Urzędu Gminy w Osiecznicy                           - załącznik nr 2a  

 

§ 2

 

1. Zmniejszyć  niedobór budżetu            o kwotę           213.000,00 zł.

2. Niedobór po zmianach                        w kwocie     18.349.074,00 zł.

3. Dokonać zmian w źródłach finansowania niedoboru jak niżej:

 

   a)  zmniejszyć finansowanie niedoboru

        nadwyżką z lat ubiegłych                   o kwotę            213.000,00 zł  

        pożyczką na realizację programu

        pn. "Sanitacja gminy - I etap budowa

        kanalizacji w Tomisławiu                     o kwotę            350.000,00 zł.    

        zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 3

 

Budżet po zmianach:

                                dochody     -  17.927.600,50 zł.

                                              wydatki      -  36.276.674,50 zł. 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

           

            Zmiany w dziele 852, rozdział 85278 - kwota 10.000,00 (+, -) - sprostowanie kalsyfikacji  po otrzymaniu informacji z Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie budowy boiska sportowego w Partowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwota 213.000,00 zł. Nie dokonuje się zmian w planie wydatków na ten cel, ponieważ wcześniej zabezpieczono  własne środki budżetowe, obecnie zmniejsza się o tą kwotę finansowanie niedoboru budżetu nadwyżką z lat ubiegłych.

 

Zmniejszenie wydatków na realizację Programu Inwestycyjnego  pn. " Sanitacja gminy - I etap Budowa kanalizacji w Tomisławiu" spowodowane jest opóźnieniem w rozpoczęciu budowy i w związku z tym przesunięciem terminu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na ten cel.

Planowano pożyczkę w 2006 r. - 350.000,00 zł. i w 2007 r. 750.000,00 zł., ponieważ w roku bieżącym nie będzie możliwości wykonania zadania w wysokości uzusadniającej konieczność zaciągnięcia pożyczki, zmniejsza się planowane wydatki na ten cel.

Sfinansowanie tego zadania ze środków pożyczki nastąpi w 2007 r.

 

Zmiany w finansowaniu niedoboru:

Przychody:                                     było                                       zmiana                      jest

   - dochody                                  17.714.600,50                 +  213.000,00        17.927.600,50

   - nadwyżka z lat ubiegłych       18.126.074,00                 -   213.000,00        17.913.074,00

   - pożyczki                                      861.000,00                 -   350.000,00             511.000,00

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Razem                                   36.701.674,50                 -   350.000,00       36.351.674,50

 

Rozchody:

   - wydatki                                   36.626.674,50                 -   350.000,00       36.276.674,50

   - spłata pożyczek                               75.000,00                                                    75.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Razem                                    36.701.674,  50               -   350.000,00       36.351.674,50

 

Załączniki

załącznik nr 1 (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2006-12-20 10:42:47
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2006-12-22 13:52:30
Ostatnia zmiana:2008-03-26 10:25:27
Ilość wyświetleń:682

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij