Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  III/10/06

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  15  grudnia   2006 r.

 

 

 W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap I budowa kanalizacji w Tomisławiu”

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 51 ust.1, art.  58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203  z 2005 r. Nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art.82, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, nr 104, poz.708, , Nr 167, poz. 1759, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381,)

 

         Rada  Gminy  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć w 2007 r. pożyczkę w wysokości 1.100.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy)  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap I budowa kanalizacji w Tomisławiu”

2. Zabezpieczyć pożyczkę w formie weksla „in blanco” wystawionego przez Gminę Osiecznica na zasadach określonych w umowie pożyczki  i deklaracji wekslowej oraz w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c.

3. Pożyczka spłacona będzie  z dochodów własnych gminy – z wpływów z podatków i opłat lokalnych.

 

§ 2

 

Prognoza długu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§  4

 

Tracą moc uchwały:

1.      Nr XLVI/257/06 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap I budowa kanalizacji w Tomisławiu”

2.      Uchwała Nr  I/5/06Rady Gminy Osiecznicaz dnia  24 listopada  2006 r.w sprawie zmian do uchwały Nr XLVI/257/06 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap I budowa kanalizacji w Tomisławiu”

 

§ 5

 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§  6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

Uzasadnienie do uchwały.

 

           Opóźnienia w realizacji zadania, przesunięcie w czasie na 2007 r. wskazują na brak potrzeby na zaciąganie pożyczki w 2006 r. Uzgodniono z WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, że pożyczka będzie zaciągnięta w całości objętej wnioskiem dopiero w 2007 r., stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały i zmiana prognozy długu na okres spłaty.


Załączniki

Zalącznik (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2006-12-22 14:06:30
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2006-12-22 14:08:31
Ostatnia zmiana:2008-03-26 10:25:40
Ilość wyświetleń:688
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij