Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek


Uchwała nr  IV/13/06
Rady Gminy Osiecznica
z dnia  28  grudnia  2006 r.
w sprawie wydatków budżetu Gminy Osiecznica, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
       Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 151, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  2005 r. Nr  172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  oraz art. 191, ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.Nr 249, poz.2104; zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381))
Rada Gminy Osiecznica
uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Osiecznica, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 
wykaz wydatków stanowi załącznik  nr 1
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt.1 w kwocie łączej        5 287 000,00 zł
z tego:
a) wydatki majątkowe  w kwocie        5 286 000,00 zł
b) wydatki bieżące w kwocie              1 000,00 zł
plan finansowy  stanowi załącznik nr 2
3. Ostateczny termin dokonywania wydatków, o których mowa w ust.1, ustala się na dzień 20 grudnia 2007 r.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy i podaniu do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Załącznik nr  1
 do uchwały nr  IV/13/06
 Rady Gminy Osiecznica 
 z dnia  28 grudnia 2006 r.
Wykaz wydatków budżetu gminy Osiecznica, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
L.p. Zadanie Dział Rozdział §  Kwota złotych  Ostateczny termin wykorzystania
1 2 3 4 5 6 7
1. Kompleksowa sanitacja gminy 010 01010 6050                            1 000 000,00    20.12.2007 r.
2. budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej 010 01010 6050                                  65 487,00    20.12.2007 r.
  Razem 010 01010                              1 065 487,00     
3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - montaż pługów 600 60016 4170                                    1 000,00    30.01.2007 r.
4. Remonty kapitalne komunalnych budynków gospodarczych (ZGMiK) 700 70005 6050                                350 000,00    30.10.2007 r.
5. Budowa budynków socjalnych  700 70005 6050                                428 362,50    30.09.2007 r.
  Razem 700 70005                                 778 362,50     
6. Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego  710 71004 6050                                 30 000,00    30.06.2007 r.
7. Zakup zamówionego wyposażenia 750 75023 6060                                 13 725,00    30.03.2007 r.
8. Kapitalny remont Sali gimnastycznej  w Tomisławiu 801 80101 6050                               912 000,00    30.10.2007 r.
9. Budowa ośrodka zdrowia w Osiecznicy  851 85121 6050                            1 687 642,00    30.07.2007 r.
10. Zakup samochodu śmieciarki i pojemników do segregacji odpadów 900 90002 6060                               615 100,00    30.03.2007 r.
11. Budowa biblioteki w Osiecznicy  - razem 921 92116                                   45 927,50    30.07.2007 r.
        6050                                  30 905,12     
        6058                                  12 017,60     
        6059                                    3 004,78     
12. Budowa boiska sportowego  w Parowej 926 92601 6050                               137 756,00    30.03.2007 r.
  Razem                                  5 287 000,00     


 Załącznik nr  2
 do uchwały nr   IV/13/06 
 Rady Gminy Osiecznica 
 z dnia  28 grudnia 2006 r.
Plan finansowy wydatków budżetu gminy Osiecznica, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
L.p. Zadanie   Rozdział §  Kwota złotych ogółem   z tego: 
Dział  wydatki majątkowe  wydatki bieżące
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kompleksowa sanitacja gminy 010 01010 6050      1 000 000,00         1 000 000,00                             -     
2. budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej 010 01010 6050            65 487,00               65 487,00                             -     
  Razem 010 01010       1 065 487,00        1 065 487,00                            -     
3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - montaż pługów 600 60016 4170             1 000,00                             -                  1 000,00   
4. Remonty kapitalne komunalnych budynków gospodarczych (ZGMiK) 700 70005 6050         350 000,00            350 000,00     
5. Budowa budynków socjalnych  700 70005 6050         428 362,50            428 362,50     
  Razem 700 70005           778 362,50            778 362,50                            -     
6. Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego  710 71004 6050           30 000,00              30 000,00     
7. Zakup zamówionego wyposażenia 750 75023 6060           13 725,00              13 725,00     
8. Kapitalny remont Sali gimnastycznej  w Tomisławiu 801 80101 6050         912 000,00            912 000,00     
9. Budowa ośrodka zdrowia w Osiecznicy  851 85121 6050     1 687 642,00        1 687 642,00     
10. Zakup samochodu śmieciarki i pojemników do segregacji odpadów 900 90002 6060         615 100,00            615 100,00     
11. Budowa biblioteki w Osiecznicy  - razem 921 92116             45 927,50              45 927,50                            -     
        6050            30 905,12               30 905,12     
        6058            12 017,60               12 017,60     
        6059              3 004,78                 3 004,78     
12. Budowa boiska sportowego  w Parowej 926 92601 6050         137 756,00            137 756,00     
  Razem            5 287 000,00         5 286 000,00                1 000,00   
sporz. J. Miętkiewicz

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-09 15:19:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-09 15:21:00
Ostatnia zmiana:2008-03-26 10:26:26
Ilość wyświetleń:659

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij