Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała  Nr  VI/27/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia   9  lutego  2007 r.

 

w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

        

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) oraz art.174, ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2])

         

                Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwała określa stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych do usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – zakład budżetowy.

 

§ 2

 

1.       Stawki dotacji przedmiotowych wynoszą:

- do 1 mb dróg gminnych i wewnętrznych                                                       0,97 zł.

- do powierzchni

- do powierzchni 1 m2 placów gminnych                                                        26,87 zł.

- do powierzchni 1 m2 terenów zielonych                                                        1,96 zł.

- do powierzchni 1 ha cmentarzy komunalnych                                       1.421,89 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 4

 

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rozliczeń dotacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

2.       Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

 

                                                                                                                                                                                          


Uzasadnienie:

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Rada Gminy. Kwoty dotacji na 2007 r. zostały już określone przez Radę w uchwale budżetowej na 2007 r. Zasady i tryb przekazywania dotacji zostaną określone w umowie.

 

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych zostały skalkulowane przez ZGMiK w Osiecznicy jak niżej:

 

W Kosztach bieżącego utrzymania uwzględniono:

- wynagrodzenia pracowników + pochodne od wynagrodzeń,

- zakup materiałów i usług,

- koszty zarządu rozliczone proporcjonalnie do nakładów

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-02-13 08:22:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-02-13 08:24:27
Ostatnia zmiana:2007-02-13 08:24:27
Ilość wyświetleń:667
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij