Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VI/26/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 9  lutego  2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

 

            Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759,  z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 w związku z art. 184, ust. 1, pkt. 1, 2 i 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiana: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetowe                                   o kwotę     105.250,00 zł.

     zgodnie z  załącznikiem nr 1

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe                                    o kwotę     105.250,00 zł.                        zgodnie z załącznikiem  nr 2

   w tym:

   a) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

       w  Osiecznicy - zakładu budżetowego                          o kwotę     105.250,00 zł.

3. Dokonać zmian w planie finansowym

    Urzędu Gminy w Osiecznicy zgodnie z załącznikiem nr 2a

   

§ 2

Budżet po zmiananch:

                        dochody                      -  19.202.139,00 zł.

                        wydatki                       -  24.113.139,00 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Osiecznicy

 

§ 4

Uchwała podlega  opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zmiany obowiązujące od 29 grudnia 2006 r. w Art. 24, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych polegające na skreśleniu zapisu "lub jednostki samorządu terytorialnego" nie zostały uwzględnione w uchwale budżetowej na 2007 r.

Zmian ta polega na tym. że od 1 stycznia 2007 r. do przychodów własnych zakładów budżetowych (wraca zapis obowiązujący do końca 2005 r.) zalicza się dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

W związku z powyższym ZGMiK nie będzie przekazywać na rachunek budżetu gminy dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych (kwota 105.250,00 zł.) i nie będzie otrzymywał z budżetu gminy dotacji przedmiotowej w tej samej wysokości. Zmiana ta macharakter neutralny dla budżetu gminy.

Załączniki

Zał nr 1 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2a (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-02-13 08:30:54
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-02-13 08:33:34
Ostatnia zmiana:2007-02-13 08:35:21
Ilość wyświetleń:681
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij