Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VII/30/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759,  z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2,5 i 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Osiecznica  uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe                                      o kwotę      749.553,00 zł.

     zgodnie z  załącznikiem nr 1

     z tego:

    - zmniejszyć                                                                      o kwotę        27.101,00 zł.

    - zwiększyć                                                                        o kwotę      776.654,00 zł.

      zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe                                     o kwotę       749.553,00 zł.                    zgodnie z załącznikiem  nr 2

    w tym: wydatków majątkowych na realizację Programu

               Inwestycyjnego pn. "Sanitacja gminy

               - I etap budowa kanalizacji w Tomisławiu            o kwotę      682.000,00 zł.

     zgodnie z załącznikiem nr.2.1

3. Dokonać zmian w planie finansowym

    Urzędu Gminy w Osiecznicy zgodnie z załącznikiem nr 2.2

   

§ 2

Budżet po zmiananch:

                        dochody                      -  19.961.492,00 zł.

                        wydatki                      -   24.872.492,00 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Osiecznicy

 

§ 4

Uchwała podlega  opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy:

 

Zmiany w wysokościach dochodów z tytułu subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 lutego 2007 r. pisma Ministra Finansów Znak: ST3-4820-3/2007 informującego o ostatecznych kwotach subwencji i planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różnica w planowanych dochodach i wydatkach wynosi 51.423,00 zł.

Środki te na obecnym etapie nie podzielono na poszczególne jednostki oświatowe, ujęto je   w planie finansowym  Urzędu Gminy w Osiecznicy w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe". Z chwilą otrzymania nowych tebel wynagrodzeń nauczycieli, Wójt Gminy Zarządzeniem dokona podziału na jednostki oświatowe i rozdziały 80101 - "Szkoły podstawowe", 80103 - "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" i 80110 - "Gimnazja".

Zwiększenie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych wprowadza się na podstawie zawiadomień o przyznaniudotacji celowych z WFOŚiGW we Wrocławiu jak niżej:

-  w dziale 010 -"Rolnictwo i łowiectwo"  na realizację Programu inwestycyjnego

                           pn."Sanitacja Gminy - I etap Budowa kanalizacji w Tomisławiu.- kwota

                           682.000,00 zł.

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - na organizację XII

                          Gminnego Turnieju Ekologicznego" - kwota 16.130,00 zł.

 

Załączniki

Zał nr 1 (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1_1 (84.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2_1 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2_2 (80.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-03-06 14:21:35
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-03-06 14:30:50
Ostatnia zmiana:2007-03-06 14:39:39
Ilość wyświetleń:656
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij