Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr   11/07

Wójta  Gminy Osiecznica

z dnia  6 marca 2007 r.

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osiecznica za  2006 r.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1  i 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.[1]) oraz art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
      30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2])

Zarządzam co następuje:

§  1

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2006 r. jak niżej:

 

1.      wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r. wg źródeł z podaniem zaległości i nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego -  załącznik  nr 1,

2.      wykonanie dochodów budżetowych  na dzień 31 grudnia 2006 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1a,

3.      wykonanie  wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń oraz wydatków majątkowych -  załącznik nr 2,

4.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” z podziałem na jednostki wykonujące – załącznik nr 2a,

5.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe – załącznik 2b,

6.      wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2006 r. w układzie działów i rozdziałów  -  załącznik  nr 3,

7.      przychody związane z pokryciem deficytu i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami z lat poprzednich – załącznik nr 4,

8.      stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2006 r. – załącznik nr 5,

9.      wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami -  załącznik  nr 6,

10.  wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – załącznik  nr 6a,

11.  realizacja przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych:

a)      zakładów budżetowych  - załącznik  nr 7,

b)      gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 8,

c)      rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik  nr 9,

d)      funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik  nr 10,

12.  wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i walki z narkomanią– załącznik nr 11,

13.  dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 12,

14.  dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 13,

15.  pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 14

16.  wykorzystanie limitu wydatków na realizację programów inwestycyjnych    - załącznik nr 15,

17.  sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków inwestycyjnych za 2006 r. – załącznik nr 16,

18.  stan środków na rachunkach bankowych– załącznik nr 17,

19.  informacja z rozdysponowania rezerw w  - załącznik nr 18,

20.  informację opisową z wykonania dochodów i realizacji zadań za I półrocze 2006 r. - załącznik  nr 19.

 

§  2

1.        Sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy za 2006 r. przesłać Zespołowi Zamiejscowemu Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w jeleniej Górze celem zaopiniowania.

2.        Sprawozdanie podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

3.        Sprawozdanie opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

Załączniki

Zalacznik nr1 - dochody wg żródeł (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr1a - dochody (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 wydatki (125.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a oświata (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2b oświata (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 zestawienie (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 nadwyzka (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 zadłużenie (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 zlecone (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6a budżet państwa (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 zakłady budżetowe (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 gospodarstwa pomocnicze (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 dochody własne (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 GFOSiGW (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 11 - przeciw działanie alkoholizmowi (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 - dotacje przedmiotowe (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 dotacje podmiotowe (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 14 pozostałe dotacje (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 15 WPI (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 16 - Niewygasajace (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 16 wydatki inwestycyjne pozostałe (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 17 stan środków w na rachunkach (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 18 rezerwy (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 19 Informacja za 2006 r (284kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-03-08 14:43:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-03-08 14:46:33
Ostatnia zmiana:2007-03-08 15:02:44
Ilość wyświetleń:1179
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij