Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 14/07

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 30  marca 2007 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

 

            Na podstawie art. 30, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759,  z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz art. 188, ust. 1, pkt.  i ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiana: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe                                   o kwotę        1.000,00 zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 1

   w tym:

   na rezliacaję zadań zleconych                       o kwotę      1.000,00 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

2. Zwiększyć wydatki budżetowe                                   o kwotę       1.000,00 zł.  

    w tym:     

  a) zmniejszyć wydatki                                                     o kwotę        77.000,00 zł.

  b) zwiększyć wydatki                                                      o kwotę        78,000,00 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 2

2.1. w zwiększeniu wydatków ogółem:

  a) zmniejszenie wydatków na realizację zadań własnych    o kwotę       77.000,00 zł.

  b) zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych     o kwotę       77.000,00 zł.

  c) zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych    o kwotę         1.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

2.2. Zmiany w realizacji zadań - załącznik nr 2b

 

3. Dokonać zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych:

   a) Urzędu Gminy w Osiecznicy                                                  - załącznik nr 3,

   b) Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Osiecznicy          - załącznik nr 3a

   c) Zespołu Szkół w Świętoszowie                                               - załącznik nr 3b

 

§ 2

Budżet po zmianie:

 

                        dochody            -           19.962.492,00 zł.

                        wydatki            -            24.873.492,00 zł.

 

 

§ 3

Dokonać podziału nierozdysponowanych środkóww dziele 926 - "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:

1. Gminny Klub Sportowy LEŚNIK w Osiecznicy               kwota   -  26.900,00 zł.

2. Gminne Towarzystwo Sportowe RYBAK w Parowej      kwota   -  22.000,00 zł.

3. Piłkarski Klub Sportowy TWARDY Świętoszów            kwota   -  30.800,00 zł.

4. Gminne Towarzystwo Sportowe ROAN w Tomisławiu  kwota    -  14.200,00 zł.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

  

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Zmiany w prognozie dochodów i planie wydatków w dziale 852 - "Pomoc społeczna", rozdział 85278 - "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-34/07 z dnia 5 marca 2007 r. Dotacja przeznaczona jest na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zlecomnych gminie, zadanie realizuje GOPS w Osiecznicy.

2. Zmiany w dziale 700 - "Gospodaka mieszkaniowa", rozdział  70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 750 -"Administracja publiczna", rozdział 75023 - "Urzędy gmin" - wynikają z zaniżonego planu wydatków. Zwiększenie wydatków zostało pokryte z rezerwy na wydatki bieżące, stan rezerwy po zmniejszeniu - 140.000,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków w dziale 801 - "Oświata i wychowanie",  rozdziały 80101 - "Szkoły podstawowe" i 80110 - "Gimnazja" - dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Świętoszowie w związku z koniecznością zlecenia realizacji zadań w zakresie BHP.

4. Zmiany w dziale 925 - "Ogrody botatniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody", rozdzial 92502 - "Parki krajobrazowe" złozono na wniosek realizatorów  zadania wykonywanego przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

5. Zgodnie z zapowiedzią rozdysponowałem, po rozstrzgnięciu konkursowym, część środków planowanyh na dotacje dla stowarzyszen sportowych. Pozostała nierozdysponowana kwota 10.074,00 zł.

 

 

Załączniki

Zał. nr 1 (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1a (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2a (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2b (84.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3a (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3b (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-04-03 10:22:23
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-04-03 10:26:24
Ostatnia zmiana:2007-04-06 09:40:39
Ilość wyświetleń:807
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij