Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                     ZARZĄDZENIE Nr 18 /2007

                             Wójta Gminy Osiecznica

                                     z dnia 10 kwietnia  2007 roku

 

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących    

                   własność  Gminy

               

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1

  i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r.Dz.U.Nr 261 , poz.2603  ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003

 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) 

zarządzam co następuje :

 

                                                     §  1

 

Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy

wymienione  w wykazie stanowiącym załącznik   nr 1  do niniejszego zarządzenia .

 

                                                     §  2

 

Wykazy , o którym mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

 Gminy w Osiecznicy i sołectwie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   

 Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

                                                     §  3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 1  do Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica

                                                                                                                                  Nr 18/2007 z dnia 10 kwietnia  2007r.                      

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczy-stej

Położenie

Przeznacze-

nie

w planie

zagosp. przestrzenne-

go

               Opis nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/3

 

 

 

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500

 

 

 

 

 

14808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele  usługowe

 

 

 

 

 

 

 

Cele mieszkaniowe

 

 

 

 

 

 

 

Działka nie zabudowana położona przy ul. Piaskowej.Na działce zlokalizowany jest słup energetyczny niskiego napięcia, przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna ze studzienką , sieć telekomunikacyjna.

Na działce mogą występować inne urządzenia niezinwentaryzowane za które gmina nie bierze odpowiedzialności .  

 

Działka zabudowana  budynkiem mieszkalnym w którym znajdują się cztery lokale mieszkalne przy ul. Jodłowej 2. Sprzedaży podlega lokal nr 3 o pow. użytkowej 35,40 m2

 z udziałem w działce gruntu nr 32/3 w wysokości

21/100 części . 

5.472,00 zł netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.281,00 zł w tym wartość gruntu

6.809,00 zł 

Sprzedaż w trybie

przetargu nieograniczonego 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w trybie pierwszeństwa dla najemcy

6 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

 

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości , a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  .

             Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy,

-          Sołectwie Osiecznica.

              -      na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

                                                                                                               

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-04-12 14:08:31
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-04-12 14:11:09
Ostatnia zmiana:2007-04-12 14:11:09
Ilość wyświetleń:677
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij