Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IX/41/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759,  z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 168, ust. 1 i 2, pkt. 3 i 5, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2,5 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Osiecznica  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększyć dochody budżetowe                                     o kwotę        504.752,00 zł.

     zgodnie z  załącznikiem nr 1,

    z tego:

    a) zmniejszyć                                                                   o kwotę         321.000,00 zł.

    b) zwiększyć                                                                    o kwotę         825.752,00 zł.

     zgodnie z załącznikime nr 1.1

 

2. Zwiększyć wydatki budżetowe                                     o kwotę      2.824.752,00 zł.                    zgodnie z załącznikiem  nr 2 i 2.1

    z tego:

   a) wydatki majątkowe                                                       o kwotę      2.795.000,00 zł.

    w tym:

    1) dokonać zmian wydatków majątkowych

        na realizację Programu Inwestycyjnego

        pn. "Sanitacja gminy" jak niżej:

       a) I etap budowa kanalizacji w Tomisławiu       zmniejszyć    o kwotę      1.431.690,00 zł.

       b) II etap budowa kanalizacji w Osieczowie,

           uzupełnienie w Osiecznicy i w Świętoszowie,

           rozbudowa oczyszczalni ścieków

           w Osiecznicy                                                  zwiększyć      o kwotę             6.690,00 zł.

       c) III etap budowa kanalizacji w Przejęsławiu  zwiększyć       o kwotę      3.990.000,00 zł.

    2) wprowadzić nowe zadanie pn.

        "Budowa budynku gospodarczego

         OSP w Przejęsławiu"                                      zwiększyć        o kwotę          20.000,00 zł.

    3) wydatki majątkowe na budowę

        oświetlenia ulicznego                                       zwiększyć       o kwotę        210.000,00 zł.

 

  b) wydatki bieżące                                                                         o kwotę          29.752,00 zł.

      w tym:

      wydatki bieżące związane z obsługą

        długu                                                                 zwiększyć       o kwotę          29.752,00 zł.

 

3. Dokonać  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy z wyszczególnienie

    zadań majątkowych.

    zgodnie z załącznikiem 2.1

 

§ 2

Budżet po zmiananch:

 

                                  dochody                      -  20.467.244,00 zł.

                                  wydatki                      -   27.698.244,00 zł.

 

§ 3

 

Zwiększyć niedobór budżetu gminy                z kwoty         6.186.352,00 zł.

                                                                           do kwoty        8.506.352,00 zł.

                                                                      tj.    o kwotę        2.320.000,00 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 3

 

Źródłem  pokrycia zwiększonego niedoboru   o kwotę         2.320.000,00 zł.

jest:

1. Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu                          w  kwocie    1.400.000,00 zł.

2. Nadwyżka z lat poprzednich                                           w  kwocie       920.000,00 zł.

 

§ 4

 

Dokonać zmian w finansowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Osiecznicy

 

§ 6

 

Uchwała podlega  opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy:

 

1. Zmiany w prognozie dochodów budżetowych:

  1.1. Wprowadzenie do budżetu 2007 r. środków,  które w 2006 r. ujęto w niewygasających

    z upływem roku budżetowego i nie zostały wykorzystane w uchwalonym terminie, w tym:

    a) zakup samochu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych i pojemników do

        segregacji odpadów - 439.409,00 zł.

    b) budowa boiska sportowego w Parowej - zadanie zakończone, niższe koszty budowy

        - 65.343,00 zł.

  1.2. Sprostowanie błędnej klasyfikacji dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego

         (gruntów - dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo", budynków - dział 700 -"Gospodarka

         mieszkaniowa").

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą  zadań inwestycyjnych jak niżej:

   2.1. Program Inwestycyjny pn. "Sanitacja gminy", w tym:

    a) I etap - budowa kanalizacji w miejscowości Tomisław - zmniejszenie planu wydatków

        na to zadanie o 1.431.690,00 zł. (Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW oraz niższa po

        przetargu wartość zadania)

    b) II etap - budowa kanalizacji w Osieczowie, uzupełnienie brakujących odcinków

        kanalizacji w Osiecznicy i w Świętoszowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków

        w Osiecznicy - uzupełnienie planu o 6.690,00 zł. w celu pełnego pokrycia realizacji

        zadania po rozstrzygnięciu przetargowym i zmniejszeniu dofinansowania z WFOŚiGW

    c) III etap - budowa kanalizacji w Przejęsławiu - wprowadzenie nowego zadania do

        realizacji w 2007 r., które w części będzie również dofinansowane z WFOŚiGW

        - pożyczka 1.400.000,00 zł.

        - dotacja 1.320.000,00 zł.

  2.2. Wprowadzenie do budżetu nowego zadania majątkowego na 2007 r. pn. Budowa 

         budynku gospodarczego dla OSP w Przejęsławiu" - w roku bieżącym - przygotowanie

         zadania.

  2.3. Zwiększenie planu wydatków na budowę oświetlenia ulicznego o 210.000,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków bieżących - zwiększenie planu wydatków na obslugę długu

    o kwotę 29.752,00 zł.

Zmiany w wysokości niedoboru budżetu gminy:

1. Pożyczki na program pn."Sanitacja gminy"

  a) I etap - budowa kanalizacji w Tomisławiu                                             - 1.100.000,00 zł.

  b) II etap - budowa kanalizacji w Osieczowie, budowa brakujących

      odcinków kanalizacji w Osiecznicy i w Świętoszowie,

      rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy                                     - 2.700.000,00 zł.

  c) II etap - budowa kanalizacj w Tomisławiu

      nowe zadanie finansowane w części z pożyczki                                     - 1.400.000,00 zł.

2. Zakup pojazdu i urządzeń do utrzymania czystości                                  -    425.352,00 zł.

     Razem pożyczki                                                                                      -  5.625.352,00 zł.

3. Zaangazowanie nadwyżki z lat poprzednich

   a) zgodnie z Uchwała Nr V/19/07 z 26.01.2007 r. (budżetową)               -  1.961.000,00 zł.

   b) zwiększenie obecną uchwała                                                                 -    920.000,00 zł.

      Łączne zaangażowanie                                                                         -  2.881.000,00 zł.

Łączny niedobór            - 8.506.352,00 zł.

w tym:

- dochody minus wydatki  -  7.231.000,00 zł.

- spłata pożyczek               -  1.275.352,00 zł.

 

 

Załączniki

Zał. nr 1 do uchwały 41 (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1.1. do Uchwały 41 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do uchwały 41 (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2.1. do uchwały 41 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do uchwały 41 (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ nr 4 do Uchwały IX 41 07 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-04-12 14:35:00
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-04-12 14:37:36
Ostatnia zmiana:2007-04-12 14:39:35
Ilość wyświetleń:782
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij