Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr   56/06

Wójta  Gminy Osiecznica

z dnia  22  sierpnia 2006 r.

 

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiecznica za I półrocze 2006 r.

 

 

         Na podstawie Art. 61 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz  Art. 198, ust.1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; ze zmianami)

 

Zarządzam co następuje:

§  1

 

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiecznica za I półrocze 2006 r. jak niżej:

 

1.      wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2006 r. wg źródeł z podaniem należności i nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego -  załącznik  nr 1,

 

2.      wykonanie dochodów budżetowych  na dzień 30 czerwca 2006 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1a,

 

3.      wykonanie  wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2006 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń oraz wydatków majątkowych -  załącznik nr 2,

 

4.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” z podziałem na jednostki wykonujące – załącznik nr 2a,

 

5.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe – załącznik 2b,

 

6.      realizacja dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2006 r. w układzie działów i rozdziałów  z podaniem zaangażowania i zobowiązań  -  załącznik  nr 3,

 

7.      przychody związane z pokryciem deficytu i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami z lat poprzednich – załącznik nr 4,

 

8.      stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2006 r. – załącznik nr 5,

 

9.      wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami -  załącznik  nr 6,

 

 

10.  wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – załącznik  nr 6a,

 

11.  realizacja przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych:

a)      zakładów budżetowych  - załącznik  nr 7,

b)      gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 8,

c)      rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik  nr 9,

d)      funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik  nr 10,

 

12.  wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i walki z narkomanią– załącznik nr 11,

 

13.  dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 12,

 

14.  dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 13,

 

15.  pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 14

 

16.  wykorzystanie limitu wydatków na realizację programów inwestycyjnych i pozostałych wydatków  inwestycyjnych     - załączniki nr 15 i 15a,

 

17.  Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 – załącznik nr 16,

 

18.  stan środków na rachunkach bankowych– załącznik nr 17,

 

19.  informacja z rozdysponowania rezerw w  - załącznik nr 18,

 

20.  informację opisową  z wykonania dochodów i realizacji zadań za I półrocze 2006 r. - załącznik  nr 19.

 

§  2

 

1.        Informację o przebiegu wykonywania budżetu gminy przesłać Zespołowi Zamiejscowemu Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w jeleniej Górze celem zaopiniowania.

2.        Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz wywieszenie  na tablicy  ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy  w Osiecznicy.

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                        Waldemar Nalazek

Załączniki

zalacznik 19 (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1 (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2a (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2b (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2 (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 4 (16.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 5 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 6a (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 6 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik7 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 8 (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 9 (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 10 (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 11 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 12 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik13 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik14 (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 15 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik16 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik17 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 18 (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-04 13:33:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-04 13:35:05
Ostatnia zmiana:2007-06-04 13:59:15
Ilość wyświetleń:842
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij