Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 67/06

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 września 2006 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2006 r.

 

 

            Na podstawie art.30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 188, ust.1, pkt. 1 i 2  ust.2 pkt 1,  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 .r     o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; ze zmianami),

 

                                        zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejszyć dochody budżetowe                                            o kwotę          343.046,00zł.

       w tym:

   - zwiększyć dochody  na realizację zadań własnych                  o kwotę          10.000,00 zł.

   - zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych                o kwotę         353.04600 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1,

 zmniejszenia ogółrm                                                                    o kwotę         388.000,00 zł.

 zwiększenia ogółem                                                                     o kwotę           44.954,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

 2. Zmniejszyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę       343.046,00 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 2

    w tym:

   - zmniejszyć wydatki budżetowe                                                 o kwotę        412.512,00 zł.

   - zwiększyć wydatki budżetowe                                                   o kwotę          69.466,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2a

     z tego:

   - na realizację zadań własnych zwiększyć                                  o kwotę          10.000,00 zł.

   - na realizację zadań zleconych zmniejszyć                               o kwotę         353.046,00 zł.

     zgodnie z załącznikiem nr 2b

 

3. Dokonać zmian w plananch finansowych jednostek:

a) Urządu Gminy w Osiecznicy                                             - zał. nr 3

b) Zespół szkół w Świętoszowie                                           - zał. nr 3a

c) GOPS w Osiecznicy                                                          - zał. nr 3b

 

§ 2

 

Budżet po zmianie:

                                                      dochody      - 17.181.803,50 zł.

                                                      wydatki      -  37.604.194,50 zł.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: do zmian.

 

Zmiany dochodów i wydatków  w dziale 852 - "Pomoc społeczna":

1. Zmniejszenie w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renotowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 388.000,00 zł. wprowadzono na podstawie decyzji Wojewiody dolnośląskiego znak: PS-III-3050-208/06

2. Zwiększenie w rozdziale 87578 "Usuwanie skutków klęk żywiołowych"   o kwotę  10.000,00 zł.  wprowadzono na podstawie umowy Nr DU-BZ 081-364/06 z dnia 27 września 2006 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim w sprawie zakupu lub dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy l i nadmiernych opadów deszczu i powodzi.

 

Zmiany w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 34.954,00 zł. wprowadzono napodstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delagatura w Jeleniej Górze zank: DJG 0301-5-1/06 z 26.09.2006 r.

 

Środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, dział 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe", przeznaczono:

- § 4810 - rezerwy,w wysokości 2.852,00 zł.:

1. kwotę 1.352,00 zł.na zwiększenie planu wydatków w  dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", § 4300 - zakup usług pozostałych, na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z obsługą monitoringu i systemów alarmowych.

2.  kwotę 1.500,00 zł. w dziale 801 - "Oświat i wychowanie", rozdział 80195  "Pozostała działalność", § 4300 - zakup usług pozostałych,  na pokrycie wydatków zlecenia opracowania ekspertyzy technicznej budynku oświatowego w Świętoszowie.

- § 6800 - rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne:

kwota 20.300,00 zł. na zwiększenie planu  w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,  w celu zbilansowania zadania pn. "Segragacja odpadów" - zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów oraz zakup pojemników do segregacji odpadów w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na ten cel.

 

Zmiany w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziały 80101 "szkoły podstawowe, 80110 "Gimnazja" i 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - dokonano na wniosek Dyrektowa Zespołu Szkół w Świętoszowie. Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków wynikają z bieżącej realizacji zadań.

 

Załączniki

zalacznik 3b (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 1a (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 1 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2b (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2 (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3a (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2a (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-05 08:48:21
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-05 08:49:05
Ostatnia zmiana:2007-06-05 08:58:08
Ilość wyświetleń:748
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij