Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                  ZARZĄDZENIE nr 8/05

                                                  Wójta Gminy Osiecznica

                                                  z dnia 14 lutego 2005 r.

 

 

W sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru ofert na realizację zadań z zakresu działalności  pożytku publicznego i wolontariatu.

 

 

        Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z póżn. zm.)

 

 

                                                                § 1

 

 1. Powołuje na komisję Konkursową dokonująca wyboru ofert na realizację zadań

z zakresu działalności  pożytku publicznego w składzie:

 

1)      Przewodniczący Komisji:      Gabriela Błoniarz

2)      Członek Komisji                    Józefa Ziętkiewicz

3)      Członek Komisji                    Małgorzata Słoneczka

4)      Członek Komisji                    Mirosława Fercho

 

 1. Komisja przy rozpatrywaniu ofert może posiłkować się opinią pracownika lub jednostki  merytorycznie  odpowiedzialnej  za realizację danego zadania .
 2. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny  sporządza  ocenę merytoryczną złożonej oferty i przekłada Komisji.

 

 

                                         § 2

 

Uchwala się regulamin pracy Komisji stanowiący  załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                          § 3

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                         § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik  do Zarządzenia nr 8/05

                                                                                               Wójta Gminy Osiecznica

                                                                                                z dnia 14 lutego 2005

 

 

                                                          Regulamin

pracy Komisji Konkursowej dokonującej wyboru ofert w zakresie realizowania zadań

                       z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 

 

 

 

                                                                § 1

 

Posiedzenia Komisji odbywają się przy obecności co najmniej 3 członków w tym przewodniczącego.

 

                                                               § 2

 

 1. Wybór oferty  dokonywany jest  w drodze głosowania  z uwzględnieniem następujących  kryteriów :

 

a)      zgodność oferty z zadaniem konkursu,

b)      możliwość realizacji  zadania przez oferenta  (baza , zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

c)      wycena oferty (w tym dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe  i pozafinansowe oferenta),

d)      dotychczasowe osiągnięcia

e)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

f)        korzyści z realizacji zadania (ilość osób korzystających zarówno czynnych jak i biernych)

 

 

 1. W przypadku złożenia oferty poza konkursem Komisja dodatkowo będzie oceniać 

       zgodność oferty z zadaniami własnymi gminy.

 

                                                           § 3

 

Głosowanie jest jawne.

 

                                                            § 4

 

 1. Każda oferta jest rozpatrywana  pod względem merytorycznym i formalnym.
 2. W przypadku braków formalnych oferent zobowiązany jest do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od daty otrzymania  wezwania  do uzupełnienia braków.
 3. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych oferta pozostaje bez rozpatrzenia.

 

 

 1. Wybierane są oferty, które uzyskały największą liczbę głosów. O wyborze lub odrzuceniu oferty, która uzyskała jednakową liczbę głosów decyduje ocena sporządzona przez pracownika lub jednostkę merytorycznie odpowiedzialną za realizację zadania.
 2. Komisja  dokonuje rozpatrzenia również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.    O wyborze lub odrzuceniu oferty decyduje ocena merytoryczna zadania.
 3. Po rozpatrzeniu ofert oferenci mogą być zaproszeni do negocjacji w celu obniżenia kosztów  realizacji zadania  lub zmniejszenia zakresu realizacji zadania proporcjonalnie do oferowanej dotacji.

 

 

 

                                                                   §5

 

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w  posiedzeniu członkowie Komisji. Przewodniczący przedkłada protokół Wójtowi

      Gminy  celem zatwierdzenia.

 1. Na podstawie zatwierdzonego protokołu zawierana jest umowa o wykonanie zadania 

publicznego

 

                                          

                                                          § 6

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-14 10:54:18
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-14 10:56:02
Ostatnia zmiana:2007-06-14 12:02:52
Ilość wyświetleń:688

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij