Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 18a/05

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 09 marca 2005 r.

 

 

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołów zadaniowych akcji „Przejrzysta Polska”.

 

Na postawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osiecznica

 

zarządza:

 

§ 1

 

Powołać Panią Zofię Słabicką na koordynatora akcji „Przejrzysta Polska”.

 

§ 2

 

1.      Powołać Zespół Nr I w składzie:

a)      wszyscy pracownicy Urzędu i jednostek podległych,

b)      pod  nadzorem: Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierowników Jednostek.

2.      Do zadań Zespołu Nr I należy przygotowanie, wdrożenie oraz raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadania obligatoryjnego nr 1, pn. „Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd”.

3.      Powołać Zespół Nr I.1. w składzie :

a)      Informatyk Urzędu Gminy,

b)      Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,

c)      Dyrektorzy Szkół w gminie,

d)      pod nadzorem – Sekretarza Gminy.

4.      Do zadań Zespołu Nr I.1. należy przygotowanie, wdrożenie oraz raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadania fakultatywnego nr 1.5, pn. „Utworzenie sieci punktów dostępu do Internetu”.

5.      Powołać Zespół Nr I.2. w składzie :

a)      Małgorzata Sokołowska – inspektor ds. rady gminy

b)      Irena Słonecka – podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych,

c)      pod nadzorem – Sekretarza Gminy.

6.      Do zadań Zespołu Nr I.2. należy przygotowanie, wdrożenie oraz raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadania fakultatywnego nr 1.6, pn. „Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej”.

 

§ 3

 

1.      Powołać Zespół Nr II w składzie :

a)      Maria Denkiewicz – inspektor ds. kadr przy udziale wszystkich pracowników,

b)      pod nadzorem :Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.

2.      Do zadań Zespołu Nr II należy przygotowanie, wdrożenie oraz  raportowanie , zgodnie z zaleceniami  organizatora akcji, zadania obligatoryjnego nr 2 , pn. „Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu Gminy”.

 

 

§ 4

 

1.      Powołać Zespół Nr III w składzie :

a)      Gabriela Błoniarz  - referent ds. dowodów osobistych,

b)      Małgorzata Sokołowska – inspektor ds. rady gminy,

c)      Małgorzata Słonecka – inspektor ds. oświaty i zapobiegania patologiom,

d)      Renata Durda-Tyszkiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych,

e)      pod nadzorem: Wójta Gminy.

2.      Do zadań Zespołu Nr III należy przygotowanie, wdrożenie oraz raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadanie obligatoryjnego nr 3, pn. „Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

 

§ 5

 

1.      Powołać Zespół Nr IV w składzie :

a)      Stanisław Mazurek – podinspektor ds. planowania przestrzennego,

b)      Damian Ilczuk – podinspektor ds. inwestycji,

c)      Małgorzata Sokołowska – inspektor ds. rady gminy,

d)      Renata Durda-Tyszkiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych,

e)      pod nadzorem – Wójta Gminy,

2.      Do zadań Zespołu Nr IV należy przygotowanie, wdrożenie oraz raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadania obligatoryjnego nr 4, pn. „ Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w aktualny strategiczny dokument rozwojowy”.

 

§ 6

 

1.      Powołać Zespół Nr V w składzie:

a)      Zofia Słabicka – Sekretarz Gminy ,

b)     Maria Denkiewicz – inspektor ds. kadr,

c)      Kierownicy jednostek gminnych,

d)     pod nadzorem – Wójta Gminy.

2.      Do zadań Zespołu Nr V należy przygotowanie, wdrożenie oraz raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadania obligatoryjnego nr 5, pn. „Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie (wymóg konkursu na stanowiska kierownicze)”.

3.      Powołać Zespół Nr V.1 w składzie :

a)      Maria Denkiewicz – inspektor ds. kadr,

b)      pod nadzorem – Wójta Gminy.

4.      Do zadań Zespołu Nr V.1. należy przygotowanie, wdrożenie oraz raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadania fakultatywnego nr 5.4. , pn. „Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenia”.

 

§ 7

 

1.      Powołać Zespół Nr VI w składzie:

a)      Józefa Miętkiewicz – Skarbnik Gminy,

b)     pracownicy Referatu Finansowego,

c)      pod nadzorem – Wójta Gminy.

2.      Do zadań Zespołu Nr VI należy przygotowanie , wdrożenie oraz  raportowanie, zgodnie z zaleceniami organizatora akcji, zadania obligatoryjnego nr 6 , pn. „Urząd przygotuje i opracuje książeczkę (informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy””.

 

§ 8

 

Plan działań zespołów zadaniowych:

 

1.      Do dnia 15.04.2005r. – przygotowanie przez zespoły zadaniowe harmonogramu działań, zgodnie zaleceniami organizatora akcji.

2.      Przynajmniej raz w miesiącu spotkania z koordynatorem i przedyskutowanie problemów.

3.      Do dnia 20.08.2005r. – sprawozdania zespołów dotyczące zadań obligatoryjnych – raporty przygotowanie zgodnie z zaleceniami organizatora akcji.

4.      Do dnia 25.08.2005r. – sprawozdania zespołów dotyczące zadań fakultatywnych – raporty przygotowane zgodnie z zaleceniami organizatora akcji.

 

§ 9

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Zofi Słabickiej – Sekretarz Gminy .

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości kierownikom komórek organizacyjnych i jednostek podległych oraz osobom wchodzącym w skład poszczególnych zespołów.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-15 11:55:22
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-15 11:56:55
Ostatnia zmiana:2007-06-15 12:03:15
Ilość wyświetleń:1148
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij