Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                    ZARZĄDZENIE  Nr  69/2005 

                                                  WÓJTA  GMINY OSIECZNICA

z dnia 7 lipca 2005 r.

 

w sprawie  gospodarowania   mieniem  komunalnym.

 

     Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.3, ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym      (tekst jednolity Dz. U  z  2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

zarządzam, co następuje :

§  1

Przekazuje się  Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy mienie komunalne jak niżej :

 

1.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Stacja SUW w Osieczowie                                   PT Nr 26/2005       

                   Wartość początkowa     426.379,57 zł.

                   Umorzenie                             888,29 zł.

2.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osieczów- Agregat prądotwórczy      PT Nr 27/2005              Wartość początkowa                     70.931,14 zł.

                    Umorzenie                            827,53 zł.

3.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osiecznica- Przepompownia                                 PT Nr 28/2005

                   Wartość początkowa     103.895,04 zł.

                   Umorzenie                             216,45 zł.

4.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Kliczków- Przyłącza                                             PT Nr 29/2005

                   Wartość początkowa         1.583,20 zł.

                   Umorzenie                                 5,94 zł.

5.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osiecznica- Przyłącza                                            PT Nr 30/2005

                   Wartość początkowa       12.187,81 zł.

                   Umorzenie                               45,70 zł.

6.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osieczów- rurociągi międzyobiektowe                   PT Nr 31/2005

                   Wartość początkowa       11.952,29 zł.

                   Umorzenie                               44,82 zł.

7.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osieczów- rurociągi międzyobiektowe                   PT Nr 32/2005

                   Wartość początkowa       11.918,16 zł.

                   Umorzenie                               44,69 zł.

8.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osieczów- rurociągi międzyobiektowe                   PT Nr 33/2005

                   Wartość początkowa       16.930,71 zł.

                   Umorzenie                               63,49 zł.

9.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Kliczków- sieć wodociągowa                                PT Nr 34/2005

                   Wartość początkowa     221.572,65 zł.

                   Umorzenie                              830,90 zł.

10.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osiecznica- sieć wodociągowa                            PT Nr 35/2005

                   Wartość początkowa     369.546,63 zł.

                   Umorzenie                           1.385,80 zł.

11.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osieczów- sieć wodociągowa                             PT Nr 36/2005

                   Wartość początkowa     100.776,87 zł.

                   Umorzenie                              377,91 zł.

12.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Przejęsław- sieć wodociągowa                            PT Nr 37/2005

                   Wartość początkowa     266.290,95 zł.

                   Umorzenie                              998,59 zł.

13.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Stacja SUW w Przejęsławiu                                PT Nr 38/2005

                   Wartość początkowa     112.912,98 zł.

                   Umorzenie                              235,24 zł.

14.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osieczów- transformator, linia                             PT Nr 39/2005

                   Wartość początkowa        81.467,35 zł.

                   Umorzenie                              678,89 zł.

15.  Wodociąg Osiecznica-Kliczków: Osieczów- zbiornik wody czystej      PT Nr 40/2005

                   Wartość początkowa     123.766,96 zł.

                   Umorzenie                              464,13 zł.

16.  Budynek socjalny 6-cio mieszkaniowy w Osiecznicy                                               PT Nr 41/2005

                   Wartość początkowa     393.272,66 zł.

                   Umorzenie                              491,59 zł.

 

Razem wartość: 2.325.384,97 zł.

słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 97/100

 

Razem umorzenie: 7.599,96 zł.

słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 96/100.

 

Zgodnie z dokumentami PT.

§  2

Zobowiązuje Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy do:

1. gospodarowania mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach uprawnień określonych
     w statucie

2. prowadzenia ewidencji mienia, umorzeń zgodnie z przepisami oraz nanoszenia zmian w stanie  
     mienia

3.  składania Wójtowi Gminy informacji o stanie przekazanego mienia komunalnego.

§  3

Mienie wymienione w § 1 przekazuje się na czas nieokreślony.

§  4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

§  5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-21 11:01:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-21 11:03:44
Ostatnia zmiana:2007-06-21 11:03:44
Ilość wyświetleń:759
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij