Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr   80/05

Wójta  Gminy Osiecznica

z dnia  22 sierpnia 2005 r.

 

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiecznica za I półrocze 2005 r.

 

 

         Na podstawie Art. 61 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz  Art. 135, ust.1 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148); z późniejszymi zmianami)

 

Zarządzam co następuje:

§  1

 

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiecznica za I półrocze 2005 r. jak niżej:

 

1.      wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 r. wg źródeł z podaniem zaległości i nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego -  załącznik  nr 1,

 

2.      wykonanie dochodów budżetowych  na dzień 30 czerwca 2005 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1a,

 

3.      wykonanie  wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 r. z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń oraz wydatków majątkowych -  załącznik nr 2,

 

4.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” z podziałem na jednostki wykonujące – załącznik nr 2a,

 

5.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe – załącznik 2b,

 

6.      realizacja dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 r. w układzie działów i rozdziałów -  załącznik  nr 3,

 

7.      przychody związane z pokryciem deficytu i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami – załącznik nr 4,

 

8.      stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2005 r. – załącznik nr 5,

 

9.      wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami -  załącznik  nr 6,

 

 

10.  wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – załącznik  nr 6a,

 

11.  realizacja przychodów i rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych:

a)      zakładów budżetowych  - załącznik  nr 7,

b)      gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 8,

c)      środków specjalnych – załącznik  nr 9,

d)      funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik  nr 10,

 

12.  wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 11,

 

13.  wykorzystanie limitu wydatków na realizację programów inwestycyjnych pozostałych wydatków  inwestycyjnych     - załączniki nr 12 i 12a,

 

14.  Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 – załącznik nr 13

 

15.  informację z wykonania dochodów i realizacji zadań za I półrocze 2005 r. (część opisowa) - załącznik  nr 14.

 

 

§  2

 

1.        Informację o przebiegu wykonywania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

2.        Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz wywieszenie  na tablicy  ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy  w Osiecznicy.

 

§  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                         Waldemar Nalazek

 

 

 

 

Załączniki

zalacznik 14 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 1a (397.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 1 (228.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2a_2b (698kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 _4 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 4_5 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 6_6a (283.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 7 (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 8_9 (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 10 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 11 (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 12_12a (400.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 13 (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-25 10:22:27
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-25 10:23:50
Ostatnia zmiana:2007-06-25 10:30:42
Ilość wyświetleń:738
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij