Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr X/44/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

Uchwała Nr X/44/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4c  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 168, ust. 1 i 2, pkt 3 i 5, art. 184, ust.1, pkt 1,2,5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2])

 

§ 1

 

1. Zmniejszyć dochody budżetowe                                  o kwotę              671,00 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

2. Zwiększyć wydatki budżetowe                                     o kwotę      885.329,00 zł.                    zgodnie z załącznikiem  nr 2

    z tego:

   a) zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe                       o kwotę         10.074,00 zł.

      z tego:

     1) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych

         do realizacji stowarzyszeniom sportowym   kwota         10.074,00 zł.

   b) zwiększyć wydatki budżetowe                                     o kwotę       895.403,00 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 2a

 

   z tego:

   a) wydatki majątkowe  zwiększyć                                    o kwotę       442.000,00 zł.

    z tego:

    1) dofinansowanie modernizacji dróg

        wojewódzkich                                                kwota       200.000,00 zł.

    2) Rozbudowa budynków ZGMiK                    kwota       100.000,00 zł.

    3) Dotacje na pierwsze wyposażenie:

        a) dla SP ZOZ w Kliczkowie do

           Ośrodka Zdrowia w Osiecznicy                  kwota         52.000,00 zł.

        b) dla GOKiS w Osiecznicy

            do Biblioteki Gminnej w Osiecznicy         kwota         80.000,00 zł.

    4) Dofinansowanie budowy kojców w

        schronisku dla psów prowadzonego przez

        Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej               kwota        10.000,00 zł.

 b) wydatki bieżące zwiększyć                                        o kwotę         453.403,00 zł.

    z tego:

     1) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego

         na dofinansowanie melioracji cieku

         "Ośnica"                                                         kwota         12.000,00 zł.

      2) zakup materiałów promujących gminę         kwota           3.000,00 zł.

      3) remont remizy OSP w Osiecznicy                kwota       160.000,00 zł.

      4) system alarmowy w OSP                              kwota           3.329,00 zł.

      5) remont budynku szkoły w Osiecznicy          kwota       240.000,00 zł.

      6) pokrycie wydatków związanych z

           zatrudnieniem do prac społecznie

          użytecznych                                                   kwota          10.000,00 zł.

      7) opłata roczna za utrzymanie schroniska

          dla psów                                                        kwota          15.000,00 zł.

      8) dotacja dla GOKiS w Osiecznicy

          na utrzymanie bazy rekreacyjno-sportowej  kwota          10.074,00 zł.

 

2. Dokonać  zmian w planach finansowych:

    1) Urzędu Gminy w Osiecznicy

        zgodnie z załacznikiem nr 2.1.

     2) Zespołu Szkół w Osiecznicy

        zgodnie z załącznikiem 2..2

 

§ 2

Budżet po zmianach:

                                  dochody                      -  20.466.573,00 zł.

                                  wydatki                      -   28.583.573,00 zł.

 

§ 3

Zwiększyć niedobór budżetu gminy                z kwoty         8.506.352,00 zł.

                                                                           do kwoty        9.392.352,00 zł.

                                                                      tj.   o kwotę           886.000,00 zł.

 - zgodnie z załącznikiem nr 3

 

Źródłem  pokrycia zwiększonego niedoboru   o kwotę            886.000,00 zł.

jest:

Nadwyżka z lat poprzednich                                           w  kwocie       886.000,00 zł.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Osiecznicy

 

§ 5

Uchwała podlega  opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy:

 

I.                    Zmniejszenie dochodów budżetowych o 671,00 zł. – zmniejszenie przez Ministra Finansów wysokości subwencji równoważącej dla gmin. W uchwale budżetowej na 2007 r. ujęto kwotę 20.833,00 zł. – zgodnie z pismem ST3-4820-25/2006, pismem ST3-4820-3/2007  zwiększył wysokość tej subwencji o 671,00 zł. (Uchwała nr VII/30/07 z 02.03.2007 r.), kojonym pismem ST3 -4820-6/2007/507 ponownie zmniejszył  o 671,00 zł.

II.                 Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych:

 

1.      zgodnie z uchwałą Nr V/19/07 z 26.01.2007 r. (budżetową) – 1.961.000,00 zł.

2.      zwiększenie – Uchwała Nr IX/41/07 z 11.04.2007 r.             -     920.000,00 zł.

3.      zwiększenie obecna uchwałą                                                  -     886.000,00 zł.

Łączny niedobór                                                                     -   9.392.352,00 zł.

W tym:

- dochody minus wydatki   - 8.117.000,00 zł.

- spłata pożyczek                - 1.275.352,00 zł.

 

III.               Nadwyżkę w Kwocie 886.000,00 zł. angażuje się na pokrycie:

1.      zmniejszonych dochodów – 671,00 zł.

2.      dotację dla Województwa Dolnośląskiego na:

a)      kontynuację programu meliorowania cieków wodnych w rejonie Parowa, Ołobok, Poświętne – ciek Ośnica, - 12.000,00 zł.

b)      modernizację dróg wojewódzkich – 200.000,00 zł.

3.      Zakończenie przebudowy obiektów gospodarczych ZGMiK w Osiecznicy (remont finansowany od 2005 r.) – 100.000,00 zł.

4.      zakup materiałów promujących gminę – 3.000,00 zł.

5.      Remont remizy OSP w Osiecznicy – przystosowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych – 160.000,00 zł.

6.      zamontowanie systemu alarmowania w OSP – 3.329,00 zł.

7.      remont budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy – 240.000,00 zł.

8.      Dotacja dla SP ZOZ w Kliczkowie  na pierwsze wyposażenie nowego Ośrodka Zdrowia w Osiecznicy 52.000,00 zł.

9.      wydatki związane z zatrudnieniem osób do prac społecznie- użytecznych – 40% kosztów – 10.000,00 zł., 60% pokrywa Fundusz Pracy

10.  zabezpieczenie finansowania zadania związanego z wyłapywaniem bezpańskich psów:

a)      finansowanie łącznie z Gminą Olszyna Lubańska i Lubań budowy 5 kojców w schronisku dla psów w Dłużynie prowadzonego przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – 10.000,00 zł.

b)      składka roczna (1,84 zł. od mieszkańca gminy) za wyłapywanie i przechowywanie psów – 15.000,00 zł.

11.  Dotacja dla GOKiS w Osiecznicy na pierwsze wyposażenie nowej Biblioteki Gminnej w Osiecznicy – 80.000,00 zł.

 

IV.              Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rekreacji i sportu masowego zleconych do realizacji stowarzyszeniem (po rozstrzygnięciu konkursu) rozdzielono na stowarzyszenia kwotę 93.900,0 zł., z tego:

a)      GKS „LEŚNIK” w Osiecznicy – 26.900,00 zł.

b)      GTS „TWARDY” Świętoszów – 30.800,00 zł.

c)      GTS „RYBAK” w Parowej – 22.000,00 zł.

d)      GTS „ROAN” w Tomisławie – 14.200,00 zł.

                  Pozostałą kwotę 10.074,00 zł. – przeznaczyć na dotację dla GOKiS w Osiecznicy na

                  utrzymanie bazy rekreacyjno – sportowej w gminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały zmieniające budżet[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

Załączniki

Załącznik nr 1 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2_1 (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2_2 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-05 10:31:20
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-05 11:05:21
Ostatnia zmiana:2007-07-05 11:05:21
Ilość wyświetleń:844
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij