Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIII/51/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29 czerwca  2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 168, ust. 1 i 2, pkt.6, i art. 184, ust.1. pkt.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

Rada Gminy Osiecznica  uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych jak niżej:

a) zmniejszyć dochody  budżetowe                                     o kwotę  115.260,00 zł.

b) zwiększyć dochody budżetowe                                       o kwotę  115.260,00 zł.

         zgodnie z załącznikiem nr 1

 

2.      Zwiększyć wydatki budżetowe                                         o kwotę  230.000,00 zł.

      zmieniając plan finansowym Zespołu Szkół w Osiecznicy

   zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 2

Zwiększyć niedobór budżetu gminy           z kwoty     9.392.352,00 zl.

                                                                       do kwoty   9.622.352,00 zł.

 

Źródłem pokrycia zwiększonego niedoboru  o kwotę     230.00,00 zł.

jest:

nadwyżka z lat ubiegłych                            w kwocie   230.000,00 zł.        

 

§ 3

Budżet po zmianie

                                              

dochody - 20.684.145,25 zł.

                                               wydatki  - 29.031.145,25 zł.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy 

 

 


Uzasadnienie

 

Zmiany w dochodach budżetowych spowodowane są zmianą interpretacji w sprawie zakwalifikowania środków otrzymanych przez gminę na realizacje programu SMOK.

 

Zwiększenie wydatków budżetowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na remont dachu na budynku szkoły w Osiecznicy, do wartości wynikającej z rozstrzygnięcia przetargowego na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z rezerw subwencji oświatowej do wysokości 50% wartości kosztorysowej. Zgodnie z zasadami dofinansowywania zadań remontowych w obiektach szkolnych miała otrzymać połowę środków na remont. Do chwili obecnej nie otrzymano żadnych środków.  Posiadam informację telefoniczną, że z rezerw subwencji otrzymamy kwotę 79.841,00 zł.  Na dzień dzisiejszy nie mamy jednak potwierdzenia na piśmie o zwiększeniu subwencji oświatowej, w związku z tym konieczne jest pokrycie z nadwyżki z lat ubiegłych. Remont musi być rozpoczęty już teraz, aby do końca wakacji był zakończony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-05 11:18:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-05 11:20:56
Ostatnia zmiana:2007-07-05 11:20:56
Ilość wyświetleń:681
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij