Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

              Zarządzenie Nr 119/2005

                                                             Wójta Gminy Osiecznica

                                                             z dnia 08 listopada 2005r

 

w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji, konserwacji i utrzymania w czystości tablic informacji lokalnej na terenie gminy Osiecznica

 

 

 

            Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym     ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z przystąpieniem gminy Osiecznica do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” zarządzam co następuje:

 

                                                                       § 1

 

1. W celu zapewnienia mieszkańcom aktualnej informacji  o istotnych dla nich i sołectwa

  

    przedsięwzięciach oraz możliwości rozpowszechniania informacji publicznych ustalam procedurę

  

    Aktualizacji, konserwacji i utrzymania w czystości tablic informacyjnych na terenie Gminy Osiecznica.

 

2. Przez użycie określenia „tablic informacyjnych „ rozumie się również słupy ogłoszeniowe.

 

                                                                       § 2

 

1. Właścicielem procedury jest inspektor ds. obsługi Rady Gminy i podinspektor ds. kancelaryjno-

 

   technicznych .

 

                                                                       § 3

 

1. W każdej miejscowości winny znajdować się co najmniej dwie tablice informacyjne.

 

2. Tablice powinny być zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z sołtysem i mieszkańcami sołectwa w

 

    odległości nie mniejszej niż

 

    uzyskaniu pisemnej  zgody właściciela gruntu ( jeżeli grunt nie stanowi własności Gminy).

 

3. Tablice stanowią własność sołectwa.

 

4. Tablica ma zawierać  napis „ Tablica informacyjna sołectwa … „ umieszczony herb Gminy oraz

 

     informację  kto jest odpowiedzialny za aktualność umieszczanych  informacji ;np.; odpowiedzialny za

 

     aktualizację   informacji jest pan/pani sołtys , imię i nazwisko, adres i telefon.

 

6. Tablice winny mieć  jednakowe wymiary , kolor oraz daszek osłaniający przed opadami

 

    atmosferycznymi.

 

                                                          

 

 

                                                                           § 4

 

1. Za umieszczanie informacji odpowiedzialny jest sołtys danego sołectwa  natomiast za nadzór i

 

    przekazywanie informacji odpowiedzialny  jest inspektor ds. obsługi Rady Gminy i podinspektor ds.

    kancelaryjno-technicznych .

 

2. Informacje są przekazywane w jednakowym czasie wszystkim sołtysom przez pocztę lub pracownika

 

    urzędu.

 

3. Sołtys raz w tygodniu dokonuje przeglądu aktualności,  zamieszczonych informacji,  zdejmuje

 

    nieaktualne informacje i wywiesza lub uzupełnia aktualne.

 

                                                                       §  5

 

1. W razie konieczności wykonania konserwacji lub naprawy tablic sołtys zgłasza potrzebę do

 

    pracownika urzędu  ( do zaopatrzeniowca ).

 

    Pracownik po uzgodnieniu z Panem Wójtem dokonuje prac naprawczych lub zgłasza potrzebę 

 

    wymiany tablicy w całości, podając przybliżony koszt naprawy lub zakupu.

 

2. Konserwację przeprowadza się w terminie do dwóch tygodni a zakup nowej w terminie do 1

 

    miesiąca. Konserwacji dokonują  pracownicy grupy porządkowo-gospodarczej.

 

3. Koszty napraw, zakup nowych tablic i bieżącego utrzymania pokrywane są  z budżetu Gminy.

 

4. Wykaz tablic należy podać do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie wykazu w sołectwie i 

 

   na stronie internetowej urzędu.  Wykaz sporządza inspektor ds obsługi Rady Gminy i przekazuje go 

 

   informatykowi, który   umieszcza go  na stronie internetowej urzędu  w terminie 7 dni.

 

5. Wykaz tablic ma zawierać : nazwę sołectwa, ilość tablic, miejsce lokalizacji oraz zakres

 

   umieszczanych na tablicach informacji, wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

                                                                       § 6

 

1. Uwagi o lokalizacji, aktualności itp. mogą mieszkańcy zgłaszać do sołtysa lub do podinspektora  ds.  

 

    kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy telefonicznie , tel  ( 075 ) 7312107.

 

2. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi są analizowane i w razie potrzeby uwzględniane przez sołtysów

 

    i odpowiedzialnych  pracowników urzędu .

 

 

 

                                                                      

                                                                          § 7

 

Raz w roku inspektor ds. obsługi Rady Gminy i podinspektor ds. kancelaryjno-technicznego 

 

odpowiedzialni za nadzór nad tablicami informacyjnymi  przeprowadzają  przegląd stanu tablic i

 

informacji. Uwagi  przekazują Panu Wójtowi oraz sołtysom  celem  podjęcia działań naprawczych, które

 

są podejmowane wg procedury określonej w § 4 i  § 5 pkt 1-3.

 

 

                                                                       § 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

                                                                                    Załącznik  nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 08 listopada 2005r                                            

 

                                               Drodzy mieszkańcy

Urząd Gminy w Osiecznicy widząc potrzebę stworzenia mieszkańcom ułatwionego dostępu do informacji publicznej stworzył sieć tablic informacyjnych na terenie całej Gminy Osiecznica. Sieć tablic ma zapewnić powszechny i skuteczny dostęp mieszkańców naszej Gminy do informacji.

Tablice stanowią własność sołectwa , a zamieszczane w nich informacje mają charakter publiczny. Poniżej podajemy wykaz tych tablic oraz zakres zamieszczanych na nich informacji

 

Nazwa Sołectwa

        Ilość tablic

Miejsce lokalizacji tablicy informacji lokalnej

Osieczów

1 tablica

1 tablica

1 słup ogłoszeniowy

koło posesji sołtysa

koło posesji p. Rosy

koło mostu

Osiecznica-Kliczków

1 tablica

1 słup ogłoszeniowy

1 słup ogłoszeniowy

 

1 słup ogłoszeniowy

koło posesji sołtysa

koło budynku  Urzędu Gminy przy  ul.  Ruszowskiej

koło przystanku PKS

 

Ołobok

1 tablica

1 tablica

1 słup ogłoszeniowy

koło sklepu spożywczego

koło p. Ruty

koło przystanku PKS

 

Ławszowa

1 tablica

1 słup ogłoszeniowy

koło Odlewni Żeliwa

koło przystanku PKS

 

Przejęsław

1 tablica

1 tablica

1 słup ogłoszeniowy

koło posesji p. Rożkowicza

koło sklepu spożywczego p. Sikory

koło sklepu spożywczego p. Abram

Parowa

1 słup ogłoszeniowy

1 słup ogłoszeniowy

w centrum wsi

koło przystanku PKS

Tomisław

1 tablica

1 tablica

1 słup ogłoszeniowy

1 tablica

koło posesji  sołtysa

koło kościoła

koło przystanku PKS

koło p. Hyjek ( Mały Tomisław)

 

 

Świętoszów

1 tablica

1 tablica

1 słup ogłoszeniowy

1 słup ogłoszeniowy

1 słup ogłoszeniowy

koło posesji  sołtysa

koło szkoły

koło  przystanku PKS

koło przystanku PKS

koło przystanku PKS

 

 

 

 

Zakres umieszczania na tablicach informacji

 

Na tablicach zamieszczane są następujące  rodzaje informacji publicznych :

 

1. Wiadomości z życia Gminy, w tym informacje o terminach i programie sesji

    Rady Gminy Osiecznica,   informacje o planowanych obchodach

    uroczystości .

 

2. Informacje o organizowanych spotkaniach , zebrania wiejskie.

 

3. Okólniki i zawiadomienia kierowane do mieszkańców Gminy   

    obwieszczenia.

 

4. Informacje i ogłoszenia przesyłane przez organy administracji publicznej  

    kierowane do  mieszkańców  Gminy.

 

5. Akty prawne ( gminne ) uchwały i zarządzenia , które podlegają podaniu do

    publicznej wiadomości.

 

6.Na tablicach mogą być również umieszczane inne informacje istotne dla

   mieszkańców , np.; oferty handlowe, szkoleniowe itp. przez organizatorów

   za zgodą sołtysa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-06 08:17:44
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-06 08:19:26
Ostatnia zmiana:2007-07-06 08:20:50
Ilość wyświetleń:1036
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij