Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                     ZARZĄDZENIE Nr  140 /2005

                             Wójta Gminy Osiecznica

                                       z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość stanowiącą    

                   własność  Gminy

               

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1

  i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r.Dz.U.Nr 261 , poz.2603  ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003

 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i § 45 uchwały Rady Gminy Osiecznica

Nr XXXV/196/2002 z dnia 25 .04. 2002 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

w latach 2001- 2006 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica ( Dz. Urz. z 16.07.2002 Nr 152 , poz.2035) z późn  zm.         

zarządzam co następuje :

 

 

                                                     §  1

 

Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomość stanowiącą własność gminy

wymienioną  w wykazie stanowiącym załącznik   nr 1  do niniejszego zarządzenia .

 

                                                     §  2

 

Wykaz , o którym mowa w § 1 podlegaja wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

 Gminy w Osiecznicy i sołectwie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   

 Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

                                                      §  3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęc


 

                                                                                                                  Załącznik nr 1  do Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica

                                                                                                                              Nr .140/2005 z dnia 30 grudnia  2005r.                     

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 148/2

 

 

 

 

 

 

 

 

313

14808

Osiecznica

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny o pow.użytkowej 77,89m2 przy ul. Ruszowskiej 1B.    

43.568,00 zł

   w tym

wartość gruntu –

3.797,00 zł

Sprzedaż w trybie

bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa dla najemcy

6 tygodni

 

Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

Wykazana nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa  dla najemcy .

 

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości , a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  .

             Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica 

              -      na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-06 09:11:56
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-06 09:14:21
Ostatnia zmiana:2007-07-06 09:14:44
Ilość wyświetleń:668
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij