Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                         ZARZĄDZENIE N r 39/2007

                               Wójta Gminy Osiecznica

                                      z dnia  12 lipca.  2007 roku

 

 

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiących    

                   własność  Gminy

               

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z późn. zm. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1

 i art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r.Dz.U. Nr 261,poz.2603  ) w związku

z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr  IV/33/2003 z dnia 30.01.2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz. Urz.z  09.04.2003 nr  37, poz. 929)       

zarządzam co następuje :

 

 

                                                     §  1

 

Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy

wymienione  w wykazie stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia .

 

                                                     §  2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

 Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

  Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

                                                     §  3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   

 

 

  

 

                                                                                                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

                                                                                                     Nr 39/07  z dnia  12 lipca 2007 roku

WYKAZ                                                                      

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wnioskow przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

Obciążenia

1.

 

 

 

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

12.

13.

 

232/6

 

 

 

232/7

 

232/8

232/9

232/10

232/11

232/13

232/14

232/15

232/16

232/17

 

232/18

232/19

 

 

1391

 

 

 

11271

 

1912

1014

1000

1182

1010

1028

1300

1520

1000

 

1000

1242

14808

 

 

 

14808

 

14808

14808

14808

14808

14808

14808

14808

14808

14808

 

14808

14808

Osiecznica

 

 

 

Osiecznica

 

Osiecznica

Osiecznica

Osiecznica

Osiecznica

Osiecznica

Osiecznica

Osiecznica

Osiecznica

Osiecznica

 

Osiecznica

Osiecznica

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

 

j.w

 

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

 

j.w

j.w

działka niezabudowana

 

 

 

działka niezabudowana

 

działka niezabudowana

działka niezabudowana 

działka niezabudowana

działka niezabudowana 

działka niezabudowana 

działka niezabudowana 

działka niezabudowana

działka niezabudowana

działka niezabudowana

 

działka niezabudowana

działka niezabudowana   

17.304,00 zł

 

 

 

15.811,00 zł

 

21.407,00 zł

12.614,00 zł

12.440,00 zł

14.704,00 zł

12.564,00 zł

12.788,00 zł

16.172,00 zł

18.909,00 zł

11.706,00 zł w tym drzewostan 510 zł

12.440,00 zł 

15.450,00 zł

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

 

j.w

 

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

 

6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu

j.w

 

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

Nieruchomość wolna od obciążeń

 

j.w

 

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

j.w

 

 

 

 

Wykazane nieruchomości położone są w północnej , peryferyjnej części miejscowości Osiecznica .

W 2008 roku planowane jest dozbrojenie działek w sieć wodno- kanalizacyjną . W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane , przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele mieszkaniowe, od strony północnej  tereny leśne . Od strony południowej  przy działce przebiega szosa wylotowa z Osiecznicy w kierunku  Ruszowa. .  Działki od nr 232/13 do 232/ 19 położone są przy drodze o nawierzchni asfaltowej, natomiast pozostałe przy drodze gruntowej. Teren częściowo zakrzaczony i porośnięty samosiejką. Na działce nr 232/ 17 wystepuje drzewostan – drzewa liściaste  dęby i jesiony  a także pozostałości po starej zabudowie .

Przez działki nr 232/ /8, 232/15 i 232/16 przebiega podziemna sieć kanalizacji deszczowej .

Uwaga :

Na wycinkę drzew należy uzyskać zezwolenie od Urzędu Gminy w Osiecznicy).      

 

  1. Wykazane nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży w trybie  publicznego nieograniczonego przetargu  ustnego ( licytacja) , którego termin i warunki  

         uczestnictwa  zostaną podane w terminie późniejszym w formie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

       2.    Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

       3.     Wyłoniony w trybie przetargu nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa

                własności nieruchomości a także  koszty  przygotowania dokumentacji do sprzedaży .  

             

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica 

A także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-13 09:49:52
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-13 09:50:43
Ostatnia zmiana:2007-07-13 09:52:20
Ilość wyświetleń:947
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij