Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr X/45/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  26 kwietnia 2007 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kliczkowie za 2006 r.       

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 53, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694; ze zmianami[2])

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

  § 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kliczkowie za rok 2006, które wykazuje stratę w wysokości 11,6 tys. zł., która zostanie pokryta zyskiem z lat ubiegłych.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Strata zostanie pokryta z zysku z lat poprzednich

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz w Biuletynie Informacji publicznej.

 


Uzasadnienie:

 

Zgodnie z przepisami art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zobowiązana jest zatwierdzić sprawozdania finansowe SPZOZ i GOKiS.

SPZOZ Kliczków w 2003 r. zamknął się zyskiem netto 124,1 tys. zl., z którego pokrył stratę za rok  2004 – w wysokości 53,7 tys. zł. i za rok  2005 – w wysokości 3,2 tysł. Pozostała kwota zysku z lat poprzednich  na koniec 2006 r. wynosi 67,2 tys. zł. po pokryciu straty za 2006 r. w wysokości 11,6 tys. zł., pozostanie zysk w wysokości 55,6 tys. zł.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337.

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,  Nr 124, poz. 1152, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 267, poz. 2252, i Nr 208, poz. 1540.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-17 10:59:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-17 11:01:14
Ostatnia zmiana:2007-07-17 11:04:18
Ilość wyświetleń:755
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij