Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                        ZARZĄDZENIE Nr 51./2007

                               Wójta Gminy Osiecznica

                                       z dnia  29 sierpnia  2007 roku

 

 

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiących    

                   własność  Gminy

               

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z późn. zm. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1

 i art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r.Dz.U. Nr 261,poz.2603  ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr  IV/33/2003

 z dnia 30.01.2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz. Urz.z  09.04.2003 nr  37, poz. 929)  zarządzam co następuje :

 

 

                                                     §  1

 

Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy

wymienione  w wykazach stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3  do niniejszego zarządzenia .

 

                                                     §  2

 

Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

 Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

 Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

                                                     §  3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Osiecznicy 

                                                                                                                                           Nr   51 /2007 z dnia 29.08 2007 roku

                                                           WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. Przestrzennego

Opis nieruchomości

  Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wnioskow przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

 

238/66

 

 

 

238/65

 

238/64

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

18

 

18

 

 

 

 

 

 

 

14808

 

 

 

14808

 

14808

 

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

Osiecznica

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

Pod budowę garażu- bud. gosp.

 

j.w

 

j.w

 

 

 

  

 

Działka nie zabudowana.

 

 

j.w

 

j.w

 

600,00zł/ 

 

 

 

450,00 zł

 

450,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

 

j.w

 

j.w

 

 

 

 

 

 

6 tygodni

 

 

 

j.w

 

j.w

 

 

 

Wykazane nieruchomości  będą przedmiotem sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego .

Termin, i warunki przetargu zostana podane w ogłoszeniu przetargowym .

Nabywca oprócz wylicytowanej ceny ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży a także koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń;

- Urzędu Gminy w Osiecznicy

- Sołectwie Osiecznica ,

- Na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                    Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy w Osiecznicy 

                                                                                                                                           Nr   51 /2007 z dnia 29.08 2007 roku

                                                           WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. Przestrzennego

Opis nieruchomości

  Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wnioskow przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

 

1.

 

 

 

.

 

 

 

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomisław

 

 

 

 

 

 

Tereny mieszkaniowe . 

 

Działka nie zabudowana, położona przy drodze asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć wodną i elektryczną.

 

 

 

 

16.682,00zł/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

6 tygodni

 

 

 

 

Wykazane nieruchomości  będą przedmiotem sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego .

Termin, i warunki przetargu zostana podane w ogłoszeniu przetargowym .

Nabywca oprócz wylicytowanej ceny ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży a także koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń;

- Urzędu Gminy w Osiecznicy

- Sołectwie Tomisław ,

- Na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy w Osiecznica                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Nr   51/ /2007 z dnia 29.08 2007 roku

                                                           WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wie-

czystej

Położe-nie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. Przestrzennego

Opis nieruchomości

  Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wnioskow przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

454

 

 

 

 

 

 

314/1

 

 

 

 

 

 

115/1

 

 

 

115/2

 

2400

 

 

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

1400

 

14676

 

 

 

 

 

 

14676

 

 

 

 

 

 

14676

 

 

 

14676

 

Parowa

 

 

 

 

 

 

Parowa

 

 

 

 

 

 

Parowa

 

 

 

Parowa

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej .

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w 

 

 

 

j.w

 

Działka nie zabudowana.

Na działcewystępuje

drzewostan ( lipa) i zakrzaczenia. Działka położona przy drodze głównej asfaltowe w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i wodną. 

Działka niezabudowana

Na działce występuje drzewostan ( akacja) .
Działka położona przy drodze głównej asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć wodną i elektryczną.

Działka niezabudowana .

Położona przy drodze gruntowej w strefie uzbrojenia w sieć wodną i elektryczną .

Działka niezabudowana , położona przy drodze gruntowej, w strefie uzbrojenia w sieć wodna i elektryczną.

 

 

18.701zł  

w tym drzewostan:

197,00 zł

 

 

 

10.435zł

w tym drzewostan

79,00 zł

 

 

 

6.940zł

 

 

 

 

10.794

 

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

j.w

 

6 tygodni

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

j.w

 

 

 

Wykazane nieruchomości  będą przedmiotem sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego .

Termin, i warunki przetargu zostana podane w ogłoszeniu przetargowym .

Nabywca oprócz wylicytowanej ceny ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży a także koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń;

- Urzędu Gminy w Osiecznicy

- sołectwie Parowa ,

- Na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

                                                                                                                                 

                   

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-09-04 14:52:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-09-04 14:53:47
Ostatnia zmiana:2007-09-04 14:55:03
Ilość wyświetleń:739
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij