Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 57/07

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 26 września 2007 r.

 

 

w sprawie rozdysponowania części środków budżetowych ujętych w budżecie gminy Osiecznica na 2007 r.  jako niepodzielone na jednostki organizacyjne

 

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) art. 188, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejszyć część środków zabezpieczonych

    w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy

    jako środki niepodzielone na jednostki                                w kwocie  26.235,20 zł.

    z tego:

    a) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”,

        rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”                           w kwocie   7.409,00 zł.

    b) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

         rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”         w kwocie 18.826,20 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a

 

2. Zwiększyć wydatki budżetowe w jednostkach

    organizacyjnych                                                                   o kwotę     26.235,20 zł.

    z tego w:

    a)  Szkole Podstawowej w Ławszowej             o kwotę 3.869,00 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 1b

    b)  Zespole Szkół w Osiecznicy                       o kwotę 6.131,00 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 1c

    c)  Szkole Podstawowej w Parowej                 o kwotę 8.102,20 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 1d

    d)  Zespole szkół w Świętoszowie                   o kwotę 4.366,00 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 1e

    a)  Szkole Podstawowej w Tomisławiu          o kwotę 3.767,00 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr

 

 

§ 2

 

Budżet  bez zmian:

                            dochody         -   23.519.618,25 zł.

                            wydatki          -   31.866.618,25 zł.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia nr 57/07

 

W budżecie gminy na 2007 r. w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy są zabezpieczone środki, które na etapie wprowadzania do budżetu nie zostały podzielone na poszczególne placówki oświatowe, ponieważ nieznane były wielkości potrzebne poszczególnym jednostkom.

Obecnie po określeniu wysokości nagród, jakie przyznałem pracownikom poszczególnych placówek oświatowych oraz zestawieniu potrzeb zgłoszonych przez Dyrektorów szkół, dokonałem rozdysponowania części środków. Pozostała kwota będzie dzielona w miarę potrzeb.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1b (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1c (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1d (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1e (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1f (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-10-03 09:23:17
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-10-03 09:35:26
Ostatnia zmiana:2007-10-03 09:35:26
Ilość wyświetleń:650
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij