Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XV/59/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  26 września  2007 r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2007 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 165, ust. 1 i 2, art. 165a , ust. 1 i 6, art. 174, ust.2 i art. 176, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

1.      Zwiększyć dochody budżetowe                                    o kwotę    2.638.500,00 zł.

         zgodnie z załącznikiem nr 1

 

         z tego:

            a) zmniejszyć dochody budżetowe                      o kwotę           18.875,00 zł.

            b) zwiększyć dochody budżetowe                        o kwotę      2.657.375,00 zł.

                 w tym:

                 - dochody majątkowe                                 kwota   2.584.000,00 zł.

          zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

      2.   Zwiększyć wydatki budżetowe                                   o kwotę    2.638.500,00 zł.

  w tym:

   1) dotacje dla:

      a)  dla przedszkoli niepublicznych                          o kwotę         124.500,00 zł.

      b)  dla GOKiS w Osiecznicy                                   o kwotę           20.000,00 zł.

    2) wydatki  majątkowe                                               o kwotę      2.649.500,00 zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 2

 

3. W zwiększonych wydatkach budżetowych o kwotę 2.638.500,00 zł.:

      a) zmniejszyć wydatki budżetowe                           o kwotę         172.636,00 zł.

      b) zwiększyć wydatki budżetowe                            o kwotę      2.811.136,00 zł.       

   zgodnie z załącznikiem nr 2a

 

4.      Dokonać zmian w planach  finansowych:

  a) Urzędu Gminy w Osiecznicy                – zał. nr 3

        b) Szkoły Podstawowej w Ławszowej      - zał. nr 3a

        c) Zespołu Szkół w Świętoszowie             - zał. nr 3b

 

§ 2

Budżet po zmianach:

                                              

dochody -  23.519.618,25 zł.

                                               wydatki  -  31.866.618,25 zł.

 

§ 3

 

Dokonać zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

     zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy 

 


Uzasadnienie:

 

Zmiany w prognozie dochodów budżetowych:

1.      Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, której termin upływa w 2007 r., za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (dział. 010, rozdział 01010, § 0870) –kwota 50.000,00 zł.

2.      Dotacje z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji (dział 010, rozdział 01010, § 6260), kwota 2.584.000,00 zł.:

a)      II etap – Osieczów, rozbudowa oczyszczalni ścieków i uzupełnienie brakujących odcinków w Osiecznicy i Świętoszowie – 1.800.000,00 zł. – umowa dotacji Nr 24/)W/JG/2007

b)      III etap – Przejęsław – 784.000,00 zł. – zawiadomienie - promesa z dnia 07.09.2007 r.

3.      Dochody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ławszowej (dział 801, rozdział 80101, § 0970),

4.      Sprostowanie klasyfikacji (zmniejszenie w dziale 921, zwiększenie w dziale 925) – dotacja ze środków unijnych na Park Kulturowy w Kliczkowie, poprzednią uchwałą sprostowano po stronie wydatkowej, zapominając o sprostowaniu również po stronie dochodów.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1.      Otrzymane dotacje celowe z WFOŚiGW we Wrocławiu zwiększają plan wydatków na poszczególnych programach inwestycyjnych oraz dochody z tytułu odpłatności (zwrotu kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych):

a)      I etap Tomisław – 5.500,00 zł. (z odpłatności mieszkańców)

b)      II etap Osieczów – 1.800.000,00 zł. – dotacja z WQFOŚiGW, 35.000,00 zł. z odpłatności mieszkańców,

c)      III etap Przejęsław – 784.000,00 zł. – dotacja z WFOŚiGW,

d)      Uzupełnienie sieci wodociągowej – 25.000,0 zł. z tego: 9.500,00 zł. – z odpłatności mieszkańców. 15.500,00 zł. – zmniejszenie wydatków na remont remizy OSP w Osiecznicy.

2.      Zmniejszenie wydatków na remont remizy OSP w Osiecznicy – 160.000,00 zł. – odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym, zadanie będzie realizowane w 2008 r. po opuszczeniu przez PKO pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Zwolnione środki wykorzystać na:

a)      dofinansowanie uzupełnienia sieci wodociągowej – 15.500,00 zł.

b)      zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 124.500,00 zł., w miejscowości Świętoszów uruchomione zostało (zgodnie z wnioskiem złożonym we wrześniu 2006 r.) drugie przedszkole niepubliczne i w związku z tym wzrosła ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, na które z budżetu gminy musi być przekazywana dotacja zgodnie z ustawą oświatową. W uchwale budżetowej zaplanowano dotację na 55 dzieci, obecnie liczba ta wynosi ponad 80 dzieci.

c)      20.000,00 zł. dotacja dla GOKiS w Osiecznicy (dział 921), z tego:

- 10.000,00 zł. na zakup 2 szt. namiotów imprezowych,

- 10.000,00 zł. na utrzymanie, w tym również ubezpieczenie boisk sportowych.

 

3.      Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela – przeznaczyć na usunięcie szkody w Szkole Podstawowej w Ławszowej (dział 801, rozdział 80101, § § 4210 i 4270) – kwota 4.500,00 zł.

4.      Zmiany w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Świętoszowie wniesiono na wniosek Dyrektora Szkoły. Zmiany związane są z realizacją programu rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego” w części dotyczącej finansowania ze środków gminy. Gmina na wniosek ZS ze Świętoszowa na realizację tego zadania otrzymała kwotę 41.982,00 zł.

5.      Zmiany w planie wydatków z GFOŚiGW wynikają z konieczności zakupu dodatkowych pojemników na odpady.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3a (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3b (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-10-03 10:23:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-10-03 10:27:08
Ostatnia zmiana:2007-10-03 10:31:55
Ilość wyświetleń:655
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij