Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                                                                                        UCHWAŁA   Nr  XVII/72/07  

                                                                                        Rady Gminy Osiecznica

     z dnia 28 listopada 2007 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Osiecznica za 2008  rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.[1]) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 zm. [2]) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  17 października  2007  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2007 r.

      Rada Gminy Osiecznica

                                             uchwala co następuje:

§ 1.

Dla obliczania podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Osiecznica obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 58,29 zł. za dt. do kwoty 45,00. zł. za dt..

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica, który zobowiązany jest również do rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i w sołectwach oraz podać do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiecznica przed dniem 1 stycznia 2008 r.  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia  2008 r.

 

 

 


Uzasadnienie:

 

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5q ceny żyta od

Radzie Gminy przysługuje prawo obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Prezes GUS ogłosił 17 października 2007 r. cenę skupu żyta, jest bardzo wysoka wzrost ceny w stosunku do ceny z 2006 r. wynosi 164,10%. Pozostawiając cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS jako podstawę obliczenia podatku rolnego wzrost tego podatku wyniósłby 209,08% w stosunku do podatku obowiązującego w 2007 r., stąd propozycja obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 58,29 zł. do kwoty 45,00 zł.

                                                                                                  

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 i z 2007 r. Nr 109, poz. 747.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-05 14:45:36
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-05 14:48:26
Ostatnia zmiana:2007-12-05 14:48:26
Ilość wyświetleń:657
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij