Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XVII/70/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  28  listopada  2007 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian w uchwale Nr XVI/69/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/19/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian budżetu gminy na 2007 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 168, ust.2, pkt. 5, art. 184, ust. 1, pkt.2 , 5 i 10b i ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVI/69/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 października 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/19/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian budżetu gminy na 2007 r.

dokonać zmian jak niżej:

 

1.  W § 1 skreślić ust. 1

 

§ 2

 

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2007 r.:

    1. Zwiększyć dochody budżetowe                                     o kwotę 60.068,00 zł.

        z tego:

        a)  dochody bieżące             o kwotę  60.068,00 zł.

        zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

  2. Zwiększyć wydatki  budżetowe                                    o kwotę      105.068,00 zł.

        z tego:

          a)  wydatki bieżące                                     o kwotę  30.068,00 zł.

         b) wydatki majątkowe                                 o kwotę  75.000,00 zł.

        zgodnie z załącznikiem nr 2

      w tym:

         c)  zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe    o kwotę   23.322,00 zł.

         d)  zwiększyć wydatki budżetowe                  o kwotę  128.390,00 zł.

        z tego:

        - zwiększyć wydatki bieżące                o kwotę  53.390,00 zł.

        -  zwiększyć wydatki majątkowe          o kwotę  75.000,00 zł.

        zgodnie z załącznikiem nr 2a

3. Dokonać zmian w planach finansowych jednostek:

a)      Urzędu Gminy w Osiecznicy             – załącznik nr 3

b)      Zespołu Szkół w Osiecznicy               – załącznik nr 3a

c)      Szkoły Podstawowej w Tomisławiu    - załącznik nr 3b

 

§ 3

 

1. Zwiększyć niedobór budżetu gminy                                   o kwotę 45.000,00 zł.

    w tym:

    - zwiększyć przychody budżetu                                        o kwotę 25.000,00 zł.

    - zwiększyć rozchody budżetu                                          o kwotę 45.000,00 zl.

      z tego:

       - zwiększyć zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych    o kwotę 45.000,00 zł.

         tj. z kwoty     - 3.997.000,00 zł.

         do kwoty   - 4.042.000,00 zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§ 4

 

Budżet po zmianach:

dochody             - 23.175.788,05 zł.

wydatki              - 31.567.788,05 zł.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 6

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zwiększenie dochodów budżetowych wynika ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy – pismo Ministra Finansów znak: ST3-4822-1/2007 o kwotę 10.068,00 zł. oraz subwencji oświatowej pismem ST5-4822-25g/BK/2007 o kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - na zakup wyposażenia szkoły w Tomisławiu.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

 

Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75023 – „Urzędy gmin”, § 4270 – wynikają z odstąpienia w roku bieżącym od remontu budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy, zmniejszonymi wydatkami na ten cel pokryto wydatki związane z uregulowanie wynagrodzeń w oświacie i część wydatków na oświetlenie uliczne.

 

Zwiększenie wydatków:

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 – „Gimnazja” - wynikają z konieczności uregulowania wynagrodzeń nauczycieli związanych z podwyżkami oraz zmianami w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach oświatowych.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – zabezpieczenie środków na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zabezpieczenie środków na zapłatę za energię.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie majątkowe – zakup pojemników na odpady komunalne i pojemników do segregacji odpadów, przeznaczając na ten cel kwotę 25.000.00 zł. Zadanie to będzie finansowane w części z GFOŚiGW, w części z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW we Wrocławiu, którą gmina spłaci jeszcze w 2007 r.

 

Powyższe zmiany powodują:

1.      Zwiększenie niedoboru budżetu gminy w roku bieżącym o kolejne 25.000,00 zł.

2.      Konieczność pokrycia niedoboru - zwiększenie rozchodów o kwotę 45.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększone wydatki.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zał. nr 1 do uchwały 70 (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 do uchwały 70 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2a do uchwały 70 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 do uchwały 70 (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3a do uchwały 70 (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3b do uchwały 70 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 do uchwały 70 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-05 14:49:37
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-05 15:15:06
Ostatnia zmiana:2007-12-05 15:16:19
Ilość wyświetleń:740
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij