Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIX/81/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  17 grudnia  2007 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian w uchwale Nr XVII/70/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian w uchwale Nr XVI/69/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/19/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian budżetu gminy na 2007 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165,  art. 184, ust. 1, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XVII/70/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian w uchwale Nr XVI/69/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/19/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      § 3 otrzymuje brzmienie:

Zwiększyć niedobór budżetu gminy o kwotę 45.000,00 zł.]

Niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

 

2.      § 4 otrzymuje brzmienie:

Budżet po zmianach:

    dochody       - 23.175.788,05 zł.

    wydatki        - 31.567.788,05 zł.

 

 

 

§ 2

 

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2007 r.:

 

    1. Zwiększyć dochody budżetowe                                     o kwotę 35.700,00 zł.

        z tego:

        a)  dochody bieżące             o kwotę  11.700,00 zł.

        b) dochody majątkowe        o kwotę  24.000,00 zł.

        zgodnie z załącznikiem nr 1

 

  2. Zwiększyć wydatki  budżetowe                                       o kwotę   35.700,00 zł.

        z tego:

          a)  wydatki bieżące                                     o kwotę  11.700,00 zł.

         b) wydatki majątkowe                                 o kwotę  24.000,00 zł.

        zgodnie z załącznikiem nr 2

 

3. Dokonać zmian w planach finansowych jednostek:

a)      Urzędu Gminy w Osiecznicy             – załącznik nr 3

 

 

§ 3

 

Budżet po zmianach:

dochody             - 23.211.488,05 zł.

wydatki              - 31.603.488,05 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 5

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 

Uzasadnienie:

 

1.      Zmiany w uchwale Nr XVII/70/07 z dnia 28.11.2007 r. wynikają z konieczności sprostowania błędnych zapisów w § 3 oraz błędu pisarskiego w § 4.

2.      Zwiększenie dochodów budżetowych wynika z przyznanych dotacji celowych z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu pojemników na odpady komunalne i pojemników do segregacji odpadów oraz na organizację Gminnego Turnieju Ekologicznego.Otrzymane dotacje odpowiednio zwiększają plany wydatków budżetowych na określony cel

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

Załącznik 1 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-20 10:12:56
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-20 10:16:04
Ostatnia zmiana:2007-12-20 10:19:25
Ilość wyświetleń:718
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij