Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 8 /2008

                                                  Wójta Gminy Osiecznica

                                                               z dnia 29 stycznia  2008 roku

 

                               w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących    

                                                  własność  Gminy

               

                                        Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie 

                          gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm. ) i art.13 ust.1 ,

                          art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce                           

                          nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r.Dz.U.Nr 261 , poz.2603  ) w związku z  § 2

                          uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie

                          zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica

                          ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i §  38 uchwały Rady Gminy Osiecznica Nr

                          V/21/2007 z dnia 26 .01. 2007 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem

                           gminy w latach 2007- 2011 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków

                           wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica ( Dz. Urz. z 16.02.2007, Nr 42 , poz. 441) .         

 

                     zarządzam co następuje :

 

                                                                                    §  1

 

                          Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy

                          wymienione  w wykazie stanowiącym załączniki  nr 1 do niniejszego         

                          zarządzenia .

 

                                                                                   §  2

 

 

                        Wykazy , o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

                        Gminy w Osiecznicy i sołectwie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

                        Publicznej  Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

                                                                                   §  3

 

                        Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1  do Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          Nr 8 /2008 z dnia  29 stycznia  2008r.                                                                                                                                                                                                                                        

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

238/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

6400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9100

 15015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19365

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parowa

Tereny zabudowy  

 mieszkaniowej o przewadze zabudowy jednorodzinnej.

 

 

 

 

 

 

 

Tereny zabudowy

Mieszkaniowej

o przewadze zabudowy jednorodzinnej  

 

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym 18- rodzinnym . Sprzedazy podlega lokal mieszkalny nr 2 w klatce C o pow. uzytkowej 59,95 m2 na parterze budynku . Z lokalem związany jest udział w częściach wspolnych budynku i dzialce gruntu w wysokości 52/1000 części.

Nieruchomośc zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 151b-k

Sprzedaży podlega lokal mieszkalny nr 2 w klatce H o pow. użytkowej 42,78 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 41,55 m2 w tym. pom. piwniczne o pow. 13,40 m2, strych o pow. 11,65m2, komórka gospodarcza w budynku gospodarczym o pow. 16,50 m2. Z lokale m związany jest udzial w częściach wspolnych budynku i działce gruntu w wysokości 45/1000 części .

1 część udziału w lokalu użytkowym garażu .   

37.548,00 

 w tym

wartość udz. w   gruncie 

- 5148,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.364,00 w tym udział w gruncie

3.157,00 zł ,

 udz. 1 części garażu- 1187,00 zł

w tym udz. w gruncie 386,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w trybie

bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa dla najemcy

 

6 tygodni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. 

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości , a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży . Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Parowa  ,  

              -      na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

             

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-02-04 13:59:26
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-02-04 14:02:04
Ostatnia zmiana:2008-02-04 14:01:35
Ilość wyświetleń:612
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij