Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała   Nr XXI/90/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia   29  stycznia  2008 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w Uchwale nr XIX/82/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2008 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 165, art. 166, art. 168, ust.2, pkt. 3,5 i 6, art.173, art.174, art. 175, art. 176, ust. 1, art.184 i art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

            Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XIX/82/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 słowa „na zadania ujęte w WPI’ , zastępuje się słowami „na zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zadań ujętych w WPI”

2) w § 13, pkt. 2 słowa „wynikających z tytułu realizacji”, zastępuje się słowami „na finansowanie”

                                                              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-02-04 14:38:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-02-04 14:40:22
Ostatnia zmiana:2008-02-04 14:39:57
Ilość wyświetleń:745
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij