Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XX/86/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  28 grudnia  2007 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2007 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165,  art. 184, ust. 1, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększyć wydatki  budżetowe                                              o kwotę   25.000,00 zł.

        z tego:

         1) wydatki majątkowe                                                 o kwotę  25.000,00 zł.

            w tym:

          a) zwiększyć wydatki majątkowe na realizację

               programów inwestycyjnych                                      o kwotę  739.000,00 zł.

            z tego:

              -  Kompleksowa sanitacja gminy - II etap

                 „Budowa kanalizacji w miejscowości Osieczów,

                 rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy,

                 uzupełnienie brakujących  odcinków sieci

                 kanalizacyjnej w Osiecznicy  i w Świętoszowie”       o kwotę 239.000,00 zł.

              - Kolejne etapy kanalizowania gminy                            o kwotę 500.000,00 zł.

           a) zmniejszyć wydatki majątkowe na realizację

               programu inwestycyjnego                                        o kwotę   714.000,00 zł.

              z tego:

                - Kompleksowa sanitacja gminy – III etap

                   „Budowa kanalizacji w miejscowości Przejęsław”    o kwotę  714.000,00 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Dokonać zmian w planach finansowych jednostek:

a)      Urzędu Gminy w Osiecznicy             – załącznik nr 1a

 

§ 2

 

Budżet po zmianach:

dochody             - 23.217.335,05 zł.

wydatki              - 31.634.335,05 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 4

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uzasadnienie:

 

Uchwałą Nr XVII/70/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian w uchwale Nr XVI/69/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/19/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. oraz zmian budżetu gminy na 2007 r. Zwiększono niedobór budżetu gminy o kwotę 45.000,00 zł. wskazując jako źródło pokrycia niedoboru nadwyżkę z lat ubiegłych. Zaangażowana nadwyżka służyła pokryciu zwiększonych wydatków – 20.000,00 zł. na pozostałą kwotę 25.000,00 zł. nie wskazano wydatku do pokrycia.

Przy realizacji programu inwestycyjnego -Kompleksowa sanitacja gminy zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych przy etapie II – „Budowa kanalizacji w miejscowości Osieczów, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, uzupełnienie brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w Osiecznicy i w Świętoszowie”, konieczne jest zabezpieczenia środków na ich pokrycie.

Natomiast na realizację III etapu – „Budowa kanalizacji w miejscowości Przejęsław” ujęto w planie środki wyższe od potrzebnych (ustalonych po wyborze wykonawcy) na wykonanie tego zadania, proponuję zmniejszenie planu wydatków na etap III o kwotę 714.00,00 zł. i przeznaczenie ich w części na realizację II etapu w łącznej kwocie 239.000,00 zł. (214.000,00 + 25.000,00), natomiast 500.000,00 zł. przeznaczyć na realizację kolejnych etapów kanalizowania gminy i zmian w projektach będących w opracowaniach – 500.000,00 zł.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-02-05 09:20:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-02-05 09:23:30
Ostatnia zmiana:2008-02-05 09:25:14
Ilość wyświetleń:607
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij