Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXII/96/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  4 marca  2008 r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetowe                                 o kwotę       229.431,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

        w tym:

        1) zmniejszyć dochody budżetowe                      o  kwotę       50.000,00 zł.

        z tego:

         a) dochody bieżące                                 o kwotę  50.000,00 zł.

        2) zwiększyć dochody budżetowe                      o  kwotę     279.431,00 zł.

        z tego:

         a) dochody bieżące                                                 o kwotę  229.431,00 zł.

         b) dochody majątkowe                                           o kwotę    50.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

      2. Zwiększyć wydatki  budżetowe                                  o kwotę   1.199.431,00 zł.

        z tego:

         1) wydatki bieżące                                                 o kwotę  1.199.431,00 zł.

 

     3. Dokonać zmian w planach finansowych jednostek:

a)      Urzędu Gminy w Osiecznicy             – załącznik nr 2a

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody             - 19.504.722,00 zł.

wydatki              - 24.978.505,00 zł.

 

§ 3. Zwiększyć niedobór budżetu                                      o kwotę 970.000,00 zł.

       Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

  


Uzasadnienie:

 

W dniu 14.02.2008 r. Minister Finansów podał informację o ostatecznych kwotach subwencji dla gmin. Część oświatowa subwencji Ogólnej dla naszej gminy została podniesiona o 217.731,00 zł. i przeznaczona jest na podwyżki wynagrodzeń oraz awanse nauczycieli.

Ponieważ nie ma jeszcze aktualnych tabel wynagrodzeń nauczycieli i podwyżki nie zostały wprowadzone, zaproponował sklasyfikowanie tych środków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” w paragrafach: wynagrodzenia (§ 4010) i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110 i 4120) jako środki do podziału na jednostki do realizacji przez Urząd Gminy w Osiecznicy. Z chwilą wprowadzenia podwyżek, środki podzielę na poszczególne jednostki oświatowe.

 

Kwotę 11.700,00 zł. – stanowi dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzonym w 2007 r. Gminnego Turnieju Ekologicznego.

 

W dziale 756, rozdział 75647, § 4610 – planowana kwota 970.000,00 zł. przeznaczona jest na uregulowanie opłaty egzekucyjnej, z tytułu egzekucji zaległych podatków z 2002 r., o których informowałem Radę na poprzedniej sesji

 

Zmniejszenie i zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł. w dziele 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” stanowi sprostowanie błędnej klasyfikacji budżetowej.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zał. nr 1 (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1a (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2a (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-03-07 12:24:52
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-03-07 12:35:03
Ostatnia zmiana:2008-03-07 12:35:14
Ilość wyświetleń:641
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij