Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                    ZARZĄDZENIE  Nr  17/2008

                                         WÓJTA GMINY  Osiecznica

                                     z dnia 06 marca 2008 roku .

w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu

                               nieruchomości położonych  w obrębie  Osiecznica i ustalenia

                               wysokości stawki czynszu dzierżawnego 

 

 

Na podstawie art.13 ust.1 ,  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm1.) i  Uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 w sprawie zasad  gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy .

     Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§.1.Przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiące  własność  gminy wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§.2.Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości  0,03 zł ( netto)  za 1m2  miesięcznie .  Czynsz będzie rewaloryzowany corocznie , w pierwszym kwartale każdego roku o roczny   wskaźnik wzrostu  cen towarów i usług za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS . 

§.3.Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy , sołectwie Osiecznica i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy  Osiecznica  na okres 21 dni.

§.4. Zarządzenie  obowiązuje z dniem podjęcia

 

 

 

 

_____________________

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Zał. Nr 1  do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

                            Nr17/2008 z dnia   06 marca  2008 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Wysokość  czynszu dzierżawnego

         Forma

1.

 

 

 

 

 

 

2.

185

 

 

 

 

 

 

Cz. 271/11

300

 

 

 

 

 

 

225

14808

 

 

 

 

 

 

14808

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

Osiecznica 

Tereny zabudowy mieszkaniowej .

Ustala się sposób zagospodarowania: ogród przydomowy .

 

Tereny zainwestowania wiejskiego .Ustala się sposób zagospodarowania

Ogród przydomowy .

Nieruchomość   niezabudowana  

 

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana

0,03 zł za m2/ miesięcznie plus 22%

podatku VAT .

Termin wnoszenia opłaty  do  15 dnia każdego miesiąca .

 

j.w

Dzierżawa w trybie przetargowym

na okres  3 lat

 

 

 

 

j.w

 

 

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica

-          Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Osiecznica .    

                  -      W prasie- Słowo Polskie Gazeta Wrocławska

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-03-11 15:17:33
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-03-11 15:20:25
Ostatnia zmiana:2008-03-11 15:20:00
Ilość wyświetleń:561
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij