Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 Uchwała  Nr XXIII/99/08

Rady Gminy Osiecznica

  z dnia   4 kwietnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Osiecznica na lata 2008 - 2013

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]),

 

             Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny (zwany w skrócie WPI)  na lata 2005 –

           2009, obejmujący zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowo –

           finansowym – załącznik nr 1.

        2. Harmonogram realizacji zadań ujętych w WPI stanowi załącznik nr 2

 

§ 2 Nakłady na finansowanie zadań ujętych w WPI  aktualizowane będą corocznie w uchwałach budżetowych, w których również wskazywane będą źródła finansowania nakładów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się  Wójtowi Gminy

 

§ 4. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała XXXIV/180/05 Rady Gminy Osiecznica z dnia   30 września  2005 r. w sprawie

    zmian w Uchwale nr XXIX/155/05 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2005 r. w

    sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Osiecznica.

2. Uchwała Nr  XXIX/155/05 Rady Gminy Osiecznica z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie

    Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Osiecznica

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Uzasadnienie

 

do projektu uchwały w sprawie WPI

 

            Dokonanie zmian w WPI jest konieczne ze względu na:

  1. Konieczność kontynuowania zadań wynikających z Programu Rozwoju Gminy,
  2. Zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, w tym, w szczególności w zakresie:

a)      uzbrajania w infrastrukturę techniczną,

b)      poprawę warunków socjalnych,

c)      poprawę bezpieczeństwa,

d)      poprawę warunków nauczania w szkołach, rozwoju fizycznego i kulturalnego,

e)      podnoszenie atrakcyjności gminy.

 

Ponadto w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość starań o środki unijne z wprowadzonych w życie unijnych programów finansowych umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań realizowanych przez samorządy.

Warunkiem koniecznym do starań o środki unijne jest posiadanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, w których określone są zadania do realizacji w poszczególnych latach finansowania.

Brak aktualnego WPI uniemożliwia starania o dofinansowanie.

 

Uwzględniając powyższe proponuję Szanownej Radzie projekt  niniejszej uchwały.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

Załączniki

zal1 (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal2 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-04-11 13:31:04
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-04-11 13:33:15
Ostatnia zmiana:2008-04-11 14:08:00
Ilość wyświetleń:676
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij