Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIII/100/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  4 kwietnia  2008 r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5,12 i 15  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe                                 o kwotę       2.636.900,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

         1) wydatki bieżące                                                    o kwotę  1.028.100,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

            w tym:

           - dotacje                                                      o kwotę     29.000,00 zł.             

zgodnie z załącznikiem nr 1b

           - wydatki na pomoc udzielana między

              jednostkami samorządu terytorialnego 

              i dotacje na zadania realizowane na podstawie

              porozumień między jst.                           o kwotę   315.000,00 zl.

zgodnie z załącznikiem nr 1c

 

         2) wydatki majątkowe                                             o kwotę    1.608.800,00  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

            w tym:

            - limity na 2008 r. na realizację WPI        o kwotę  1.400.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

           - dotacje i wpłaty na fundusze celowe na

              Dofinansowanie zadań inwestycyjnych  o kwotę     208.800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

 

 

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody             - 19.493.022,00 zł.

wydatki              - 27.603.705,00 zł.

 

§ 3. Zwiększyć niedobór budżetu                                      o kwotę 2.636.900,00 zł.

 

       Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 


Uzasadnienie:

 

Zmiany  wydatków bieżących:

1.      Przekazanie dotacji dla samorządu wojewódzkiego (w ramach długoletniej współpracy) na dofinansowanie udrożnienia cieków wodnych na terenie gminy – 15.000,00 zł.

2.      Opracowanie programów Odnowy Miejscowości dla celów możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków unijnych – 40.000,00 zł.

3.      W ramach długoletniej współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich na terenie Gminy Osiecznica – pomoc na zmodernizowanie dróg w roku bieżącym – 300.000,00 zł.

4.      Remonty placówek oświatowych:

a)      Szkoła Podstawowa w Ławszowej – 142.100,00 zł.

b)      Szkoła Podstawowa w Parowej – 116.000,00 zł.

c)      Szkoła Podstawowa w Tomisławiu – 1.000,00 zł.

d)      Zespół Szkół w Osiecznicy – 10.000,00 zł.

e)      Zespół Szkół w Świętoszowie – 50.000,00 zł.

5.      Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, po wyborze wykonawcy – 40.000,00 zł.

6.      Zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy na:

a)      remont świetlicy w Ołoboku – 12.000,00 zł.

b)      zakup sprzętu muzycznego dla zespołu ludowego „Nad Kwisą” – 2.000,00 zł.

 

Zmiany  wydatków majątkowych:

1.      Budowa dodatkowego ujęcia wody w Osieczowie na wypadek zwiększonego poboru wody – 100.000,00 zł.

2.      Rozpoczęcie działań w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 250.000,00 zł. w celu starań o środki unijne,

3.      Zwiększenie limitu wydatków na przygotowanie do budowy drogi Osieczów – Dobra – 200.000,00 zł.

4.      Rozpoczęcie Budowu budynku socjalnego w Tomisławie – 200.000,00 zł.

5.      Dotacja dla zakładu budżetowego – ZGMiK w Osiecznicy do zakup wyposażenia:

a)      samochodu typu Kangoo,

b)      agregatu prądotwórczego,

c)      urządzenia do cięcia asfaltu,

d)      zagęszczarki do gruntu,

e)      traktoru – kosiarki.

6.      Przekazanie dotacji na Fundusz Celowy – Policji, na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Posterunku w Osiecznicy,

7.      Przygotowanie zadania (projekt, kosztorys itp.) – budowa basenu przyszkolnego w Osiecznicy,

8.      Dotacja celowa dla instytucji kultury – GOKiS w Osiecznicy na:

a)      rozpoczęcie prac związanych z budową boiska w Przejęsławiu – 20.000,00 zl.,

b)      zakup wyposażenia na boisko w Parowej – 17.800,00 zł.

c)      budowę oświetlenia na boisku w Tomisławie – 29.000,00 zł.

9.      Przygotowanie zadania „ Budowa boiska Orlik

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zał. nr 1 (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1a (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1b (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1c (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal. nr 2a (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2b (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-04-11 13:35:55
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-04-11 13:38:22
Ostatnia zmiana:2008-04-11 13:39:12
Ilość wyświetleń:703
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij