Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXIV/103/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29 kwietnia 2008 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Osiecznicy za 2007 r.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694; ze zmianami[2])

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osiecznicy za rok 2007, które wykazuje zysk w wysokości  54.479,26. zł.,

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zysk zostanie przeznaczony na:

  1. doposażenie ośrodka zdrowia,
  2. działalność bieżącą zakładu – podniesienia jakości świadczonych usług.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz w Biuletynie Informacji publicznej.

 


Uzasadnienie:

 

Zgodnie z przepisami art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zobowiązana jest zatwierdzić sprawozdania finansowe SPZOZ i GOKiS.

SPZOZ w Osiecznicy za 2007 r. zamknął się zyskiem w kwocie 54.479,26 zł.

SPZOZ w Kliczkowie (obecny w Osiecznicy) w 2006 r. zamknął się stratą w wysokości 11.571,16 zł., stratę pokryto z zysków lat poprzednich, po pokryciu straty pozostał zysk z lat poprzednich w wysokości 55.572,09 zł.

Łączna suma zysku z lat poprzednich i za 2007 r. wynosi 110.051,35 zł.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika SPZOZ w Osiecznicy osiągnięty zysk proponuję przeznaczyć na doposażenie ośrodka zdrowia oraz pokrycie kosztów mających wpływ na podniesienie jakości świadczonych usług w działalności bieżącej – zatrudnienie lekarzy specjalistów.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz 1152,Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.2276,z 2004 r. Nr 96, poz. 959,   Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz.2252, z 2006 r.Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-05-05 12:54:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-05-05 12:57:48
Ostatnia zmiana:2008-05-05 12:57:54
Ilość wyświetleń:672
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij