Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXIV/104/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29 kwietnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za 2007 r.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694; ze zmianami[2])

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za rok 2007, które wykazuje zysk w wysokości 16.543,00 zł.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zysk zostanie przeznaczony na:

  1. remont ogrodzenia boiska w Tomisławiu,
  2. uzupełnienie wyposażenia na świetlicy w Przejęsławiu,
  3. organizację Dni Gminy Osiecznica.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz w Biuletynie Informacji publicznej.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zobowiązana jest zatwierdzić sprawozdania finansowe SPZOZ i GOKiS.

GOKiS w Osiecznicy zamknął się zyskiem, który wykorzysta na realizacje zadań w 2008 r.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz 1152,Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.2276,z 2004 r. Nr 96, poz. 959,   Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz.2252, z 2006 r.Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-05-05 12:59:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-05-05 13:00:49
Ostatnia zmiana:2008-05-05 13:01:27
Ilość wyświetleń:616
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij