Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIV/108/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29 kwietnia  2008 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5,12 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe                                 o kwotę       320.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

         1) wydatki bieżące                                                    o kwotę  248.100,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

            w tym:

           - dotacje                                                      o kwotę     8.000,00 zł.             

zgodnie z załącznikiem nr 1b

 

         2) wydatki majątkowe                                             o kwotę     71.900,00  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1c

            w tym:

            - zwiększenie planu wydatków na 2008 r.

              na realizację zadań ujętych w WPI          o kwotę     71.900,00 zł.

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody             - 19.517.977,00 zł.

wydatki              - 27.948.660,00 zł.

 

§ 3. Zwiększyć niedobór budżetu                                      o kwotę 320.000,00 zł.

       Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 4. Ustalić zaktualizowany Limit Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica  w latach 2008 – 2009 i dalsze lata.

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/108/08

 

Zwiększenie wydatków bieżących na 2008 r.

 

1.      w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75095 – „Pozostała działalność”, § 4430 - różne opłaty i składki – składa na rzecz Lokalnej Grypy Działania Bory Dolnośląskie.

2.      w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ponad kwotę zwiększonej subwencji ogólnej - części oświatowej - na ten cel.

3.      w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – skutki podwyżek dla nauczyciela zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Ławszowej oraz na zakup materiałów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi

4.      w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dotacja dla GOKiS w Osiecznicy z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez masowych w poszczególnych sołectwach – szczegółowe ustalenie kwot przeznaczonych dla poszczególnych sołectw przedstawione zostanie podczas obrad sesji.

 

Zwiększenie wydatków majątkowych na 2008 r.:

 

1.      w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” - środki na przygotowanie zadania ujętego w WPI - Uchwała Ne XXIII/99/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 4 kwietnia 2008 r., w poprzedniej uchwale nie zabezpieczono środków na realizację tego zadania.

 

W związku z rozszerzeniem zadań realizowanych w ramach WPI oraz zwiększeniem na 2008 r. limitu wydatków na realizację tych zadań, przedkładam do chwalenia zaktualizowany Limit Wydatków Na Wieloletnie Programy Inwestycyjne – zał. nr 3

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1c (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-05-05 13:02:36
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-05-05 13:05:49
Ostatnia zmiana:2008-05-05 13:10:00
Ilość wyświetleń:659
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij