Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                               ZARZĄDZENIE  N r  40/2008

                                                              WÓJTA GMINY OSIECZNICA

                                                                z  dnia 28 maja  2008 roku

 

                                      w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiących    

                                                     własność  gminy

                        

 

                              Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym

                    (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z późn. zm. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1

                    i art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z         

                   2004r.Dz.U. Nr 261,poz.2603  ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr  IV/33/2003 z  

                   dnia 30.01.2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  

                   Gminy Osiecznica ( Dz. Urz.z  09.04.2003 nr  37, poz.929)  zarządzam co następuje :

 

 

                   §. 1Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy

                   wymienione  w wykazie stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia .

 

             §. 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

                   Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

                   Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

             §. 3 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   

 

 

                                     

                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

                                                                                                                      Nr  40 /08  z dnia  28 maja 2008 roku

WYKAZ                                                                       

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wnioskow przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

Obciążenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

238/125

 

 

 

 

 

 

 

 

238/127

 

 

 

 

 

 

238/129

1385

 

 

 

 

 

 

 

 

924

 

 

 

 

 

 

1187

JG1B/00014808/5

 

 

 

 

 

 

 

JG1B/00014808/5

 

 

 

 

 

JG1B/00014808/5

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

Działka niezabudowana

położona przy drodze utwardzonej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną . Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony.

 

Działka położona przy drodze utwardzonej

w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną,wodną

i kanalizacyjną . Teren częściowo zakrzaczony.

 

Działka niezabudowana

położona w pobliżu drogi utwardzonej , dojazd do działki przez działki nr 238/67 i 238/68 na których zostanie ustanowiona służebność drogowa. Teren częściowo zakrzaczony i zadrzewiony 

24.424,00 zł

w tym drzewostan

630,00 zł

 

 

 

 

 

 

15.905,00 w tym  drzewostan 31,00 zł

 

 

 

 

 

20.599,00 zł w tym drzewostan

206,00 zł  

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

 

Nieruchomość wolna od obciążeń

cywilno-prawnych

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

Wykazane nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży w trybie  publicznego nieograniczonego przetargu  ustnego ( licytacja) , którego termin i warunki  uczestnictwa  zostaną podane w terminie późniejszym w formie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. Wyłoniony w trybie przetargu nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości a także  koszty  przygotowania dokumentacji do sprzedaży . Na wycinkę drzew wymagana jest zgoda Urzędu Gminy w Osiecznicy. 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

      Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Osiecznica 

   -      Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-06-02 14:59:53
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-06-02 15:00:57
Ostatnia zmiana:2008-06-02 15:01:36
Ilość wyświetleń:521
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij