Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                          ZARZĄDZENIE, Nr  42/2008

                                        WÓJTA GMINY  OSIECZNICA

                                                      z dnia  28 maja 2008 roku .

 

                    w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem w  trybie przetargu nieograniczonego

         lokalu użytkowego i ustalenia wysokości stawki czynszu najmu 

 

               Na podstawie art.13 ust.1 ,  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o                

                    gospodarce nieruchomościami (.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.) i 

                    Uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 w sprawie zasad 

                    gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy .

                    Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

               §. 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy stanowiący własność gminy wymieniony

                     w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

               §. 2. Ustala się stawkę czynszu najmu w wysokości 10,00 zł/m2 miesięcznie ( netto) .                                              

                    Czynsz będzie rewaloryzowany corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku o roczny  

                    wskaźnik wzrostu  cen towarów i usług za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS . 

 

              §. 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

                   Gminy w Osiecznicy, sołectwie Świętoszów i na stronie internetowej biuletynu informacji

                   publicznej Urzędu Gminy  Osiecznica  na okres 21 dni.

 

              §. 4. Zarządzenie  obowiązuje z dniem podjęcia.

             

               

                _____________________

                            1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 

                    169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 

                    173, poz. 1218.

 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

                                                                                                                        Nr 42/2008  z dnia 28  maja 2008 roku

 

                                                                      WYKAZ

                                        nieruchomości  stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w najem

                                                                                                                                               

                                                                                                                                       

Lp.

Oznaczenie

Nieruchomości

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

 

Opis nieruchomości

Wywoławcza stawka czynszu najmu / 

 

    Forma

    Obrotu

 

Czas trwania umowy

Termin do wnoszenia opłat

1.

 

 

 

lokal użytkowy nr 1) 

 

 

 

416

 

 

15904

 

 

 

Świetoszów

Ul. Szkolna 10

Cele oświatowe-

przedszkole niepubliczne

Lokal użytkowy o pow.

10,00 zł/ m2 miesięcznie 

 

 

 

Najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego    (licytacja)

10 lata

  

 

Do  15 dnia każdego miesiąca

 

 

Wykazana nieruchomość będzie przedmiotem najmu w  trybie  publicznego nieograniczonego przetargu  ustnego ( licytacja) , którego termin i warunki

zostaną podane w terminie późniejszym w formie ogłoszenia o oddaniu w najem

Do wylicytowanej stawki czynszu najmu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% .

  

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Świętoszów

-          na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy 

             

                                   

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-06-02 15:03:50
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-06-02 15:04:59
Ostatnia zmiana:2008-06-02 15:05:27
Ilość wyświetleń:667
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij