Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXV/111/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  29  maja  2008 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5,12 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe                                 o kwotę       564.317,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

         1) wydatki bieżące                                                    o kwotę  409.561,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

            w tym:

           - dotacje                                                      o kwotę     69.454,00 zł.             

zgodnie z załącznikiem nr 1b

            w tym:

           - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego o kwotę 16.920,00 zł.             

zgodnie z załącznikiem nr 1.1.b

         2) wydatki majątkowe                                             o kwotę     154.756,00  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1c

            w tym:

            - dotacje celowe z budżetu na finansowanie

               lub dofinansowanie inwestycji               o kwotę     154.756,00 zł.

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody             - 19.530.696,30 zł.

wydatki              - 28.525.696,30 zł.

 

§ 3. Zwiększyć niedobór budżetu                                       o kwotę       564.317,00 zł.

       Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem dotacji przedmiotowych dla

           zakładu budżetowego, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Uzasadnienie

 

Do zmian budżetu gminy na 2008 r.

1.      w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dotacja dla Spółki Wodnej w Bolesławcu na udrożnienie cieków wodnych i wykonanie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych,

2.      w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

a)      rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

                        - dotacja przedmiotowa dla ZGMiK – dopłata w wysokości 188,00zł. do 1 tony

                           odpadów segregowanych – papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło.

                           Planowana zbiórka odpadów segregowanych – 90 ton

      - dotacja dla ZGMiK w Osiecznicy – zakładu budżetowego na uzupełnienie  

         wyposażenia w sprzęt.

b)      Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” – zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnej, którym gmina nie zabezpieczyła lokali socjalnych dla lokatorów zalegających z  czynszem.

3.      w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dotacja dla OSP na doposażenie samochodów pożarniczych w wyciągarki elektryczne oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych oraz na organizację zawodów strażackich i nagrody dla uczestników zawodów.

4.      w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zabezpieczenie środków na konieczne remonty szkół w Ławszowej – 140.000,00 zł. i w Parowej 110.000,00 zł. w celu przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tych zadań. O dofinansowanie złożono w nioski do MEN, jednak do czasu uzyskania informacji o dofinansowaniu, gmina musi zabezpieczyć środki własne na realizację tych remontów.

5.      w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a)      rozdział 92105bzabezpieczenie środków na konieczne remonty i usługi na cmentarzu komunalnym w Świętoszowie, związane z uporządkowaniem kwater żołnierzy Armii Sowieckiej. Zadanie będzie współfinansowane przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ambasadę Rosyjską

b)      zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy na oświetlenie boiska w Tomisławie, zaplanowane w poprzedniej uchwale środki nie uwzględniały podatku VAT.

 

Zwiększone wydatki zwiększają niedobór budżetu w 2008 r. Niedobór proponuje pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych. Po tych zmianach zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie niedoboru zamyka się kwotą 7.720.000,00 zł.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1c (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-06-03 14:12:45
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-06-03 14:13:13
Ostatnia zmiana:2008-06-03 14:15:42
Ilość wyświetleń:746
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij