Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała  Nr XXVI/115/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia   26  czerwca   2008 r.

 

 

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII/99/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Osiecznica na lata 2008 - 2013

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]),

 

             Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XXIII/99/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) Gminy Osiecznica na lata 2008 - 2013 jak niżej:

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” skreślić do realizacji w 2008 r. program pn. „Budowa budynku socjalnego w Tomisławiu”, w to miejsce wpisać program pn. „Przebudowa – adaptacja budynku gospodarczego w Ołoboku nr 73 na budynek socjalny”

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się  Wójtowi Gminy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

  

 

 

Uzasadnienie:

 

Zmiana w realizacji programów inwestycyjnych planowanych na 2008 r. w zakresie budowy budynków socjalnych podyktowana jest koniecznością pilnego zabezpieczenia lokali socjalnych dla najemców lokali mieszkalnych z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w stosunku, do których WAM posiada wyroki sądowego o eksmisji. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, gmina zobowiązana jest zapewnić lokale socjalne dla tych lokatorów odpowiadające normom określonych dla tego typu mieszkań.

Z tego też powodu proponuję w roku bieżącym odstąpić od budowy budynku socjalnego w Tomisławie, którego projekt przewiduje znacznie wyższy standard od norm określonych dla lokali socjalnych i przystosować budynek gospodarczy w Ołoboku na lokale socjalne.

 

 

 

 

 

 

Opracowała: J. Miętkiewicz

Uchwały Rady Gminy - WPI

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-06-30 12:33:08
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-06-30 12:34:53
Ostatnia zmiana:2008-06-30 12:35:14
Ilość wyświetleń:640
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij