Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 55/08

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia  01 lipca 2008r.

zmieniające Zarządzenie nr 11/2006 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2001  Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

§ 1.   W Zarządzeniu Nr 11/2006 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osiecznica § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy do oznakowania załatwiania spraw używają symboli literowych określonych w załączniku nr 5  oraz symbolu liczbowego grupy klasyfikacyjnej z rzeczowego wykazu akt.”

 

§ 2.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiecznica oraz na stronie internetowej  BIP.

 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 5 do Zarzadzenia Nr 53 Wójta Gmiy Osiecznica z dnia 01 lipca 2008r.

 

 

 

 

Lp

Nazwa stanowiska pracy

Symbol literowy

Uwagi

1.

Sekretarz Gminy

SG

 

2.

Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej

DG

 

3.

Stanowisko ds. nieruchomości

NIER

 

4.

Stanowisko ds. ochrony środowiska

OS

 

5.

Stanowisko ds. zamówień publicznych

ZP

 

6.

Stanowisko ds. inwestycji komunalnych

IK

 

7.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

PP

 

8.

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

RG

 

9.

Stanowisko ds. oświaty i zapobiegania  patologiom

OSW

 

10.

Stanowisko ds. środków unijnych

UE

 

11.

Stanowisko ds. drogownictwa i zarządzania kryzysowego

DZK

 

12.

Stanowisko ds. dowodów osobistych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

DO

 

13.

Stanowisko ds. USC i ewidencji ludności

USC

 

14.

Stanowisko ds. informatycznych

INF

 

15.

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

KW

 

16.

Radca prawny

RP

 

17.

Stanowisko ds. sekretariatu, archiwum

ORG

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80  poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004r.    Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-07-02 08:26:37
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-07-02 08:29:15
Ostatnia zmiana:2008-07-02 08:29:21
Ilość wyświetleń:684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij