Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 21/08

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 19 marca 2008 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r. oraz zmian w zarządzeniu Nr 14/08 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 lutego 2008 r.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) art. 188, ust. 1, pkt 1 i 2 i ust.2, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetowe                            o kwotę  11.700,00 zl.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

1.a.Zmniejszyć dochody budżetowe                                 o kwotę   16.100,00 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych             o kwotę   16.100 ,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące                 o kwotę  16.100,00 zł.

1.b.Zwiększyć dochody budżetowe                                   o kwotę     4.400,00 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych             o kwotę   4.400 ,00 zł.

- dochody bieżące                 o kwotę  4.400,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe                                    o kwotę    11.700,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

2.a.Zmniejszyć wydatki budżetowe                                 o kwotę   26.016,45 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych             o kwotę  26.016,45  zł.

w tym:

- wydatki bieżące                 o kwotę      26.016,45  zł.

2.a.Zwiększyć wydatki budżetowe                                     o kwotę   14.316,45 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych             o kwotę  14.316,45  zł.

w tym:

- wydatki bieżące                 o kwotę      14.316,45 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

 

§ 2. Dokonać zmian w planach finansowych jednostek:

a)      Urzędu Gminy w Osiecznicy – załącznik nr 3

b)      Szkoły Podstawowej w Ławszowej – załącznik nr 3a

c)      Szkoły Podstawowej w Parowej – załącznik nr 3b

d)      Szkoły Podstawowej w Parowej – załącznik nr 3c

e)      Zespołu Szkół w Osiecznicy – załącznik nr 3d

f)       Zespołu Szkół w Świętoszowie – załącznik nr 3e

g)      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy – załącznik nr

 

§ 3. Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 14/08 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 lutego 2008 r. jak niżej:

§ 1, pkt. 2b otrzymuje brzmienie:

„2.b.Zwięszyć wydatki budżetowe                                 o kwotę   4.200,00 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych             o kwotę    4.200,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące                 o kwotę 4.200,00 zł.

 

§ 4. Budżet  po zmianach:

 

                            dochody         -   19.493.022,00 zł.

                            wydatki          -   24.966.805,00 zł.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 6. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

Uzasadnienie:

 

  1. Zmiany w prognozie dochodów i planie wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego określających wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.
  2. Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” i rozdział 80110 – „Gimnazja” wprowadza się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Osiecznicy. Zmiany te wynikają z bieżącej realizacji zadań oraz realizacji programu SMOK.
  3. Zmiany w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – przekazanie jednostkom planów na wydatki związane z organizacją „Zielonej szkoły”.
  4. Zmniejszona rezerwa na wydatki bieżąca została przeznaczona na organizację „Zielonej szkoły” przez Zespół szkół w Świętoszowie (dwa oddziały).
  5. Zmiany w Zarządzeniu nr 14/08 prostują błędne zapisy umieszczone w tym zarządzeniu.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3a (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3b (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3c (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3d (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3e (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3f (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-07-02 12:47:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-07-02 12:50:05
Ostatnia zmiana:2008-07-02 12:50:42
Ilość wyświetleń:615
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij