Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 50/08

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 17 czerwca 2008 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) art. 188, ust. 1, pkt 2 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć prognozę dochodów budżetowych               o kwotę      41.800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

    1a) zmniejszyć dochody budżetowe                     o kwotę      6.000,00 zł.

          w tym: na realizację zadań zleconych             o kwotę      6.000,00 zł.

     1b) zwiększyć dochody budżetowe                      o kwotę    47.800,00 zł.

           w tym: na realizację zadań własnych              o kwotę    47.800,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 1a

      2.Zwiększyć wydatki budżetowe                                          o kwotę     41.800,00 zl.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

             - zwiększyć wydatki na zadania własne   o kwotę    47.800,00 zł.

             - zmniejszyć wydatki na zadania zlecone o kwotę      6.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

                2a) zmniejszyć wydatki budżetowe                     o kwotę   25.960,00 zł.

w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                     o kwotę   15.000,00 zł.

                2b) zwiększyć wydatki budżetowe                       o kwotę   67.760,00 zł.

w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę    15.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

 

§ 2. Budżet  po zmianach:

                            dochody         -   19.572.496,30 zł.

                            wydatki          -   28.567.496,30 zł.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

Uzasadnienie:

  1. Zmiany w prognozie dochodów budżetowych wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-68/08 z 21.05.2008 (otrzymanej w dniu 2008.06.02), PS-III-3050-71/08 z dnia 21.05.2008 r. (otrzymanej w dniu 2008.06.02, PS-III-3050-84/08 z dnia 2.06.2008 r.(otrzymanej w dniu 2008.06.17)
  2. Zwiększone dotacje celowe przeznaczono na zwiększenie wydatków wskazanych w decyzjach, natomiast zmniejszenie dotacji celowej spowodowało zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
  3. Zmiany wewnętrzne zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na realizację zadań własnych wynikają z bieżącej realizacji zadań i zostały wprowadzone na wniosek kierowników  GOPS w Osiecznicy i Szkoły Podstawowej w Ławszowej.
  4. Przeznaczono część rezerwy na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne przeznaczając środki z rezerwy na wymianę zużytych zestawów komputerowych oraz zakup oprogramowania.

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-07-03 11:11:21
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-07-03 11:12:53
Ostatnia zmiana:2008-07-03 11:13:26
Ilość wyświetleń:638
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij