Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

 

Zarządzenie nr   19/08

Wójta  Gminy Osiecznica

z dnia  19 marca 2008 r.

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osiecznica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osiecznica za  2007 r.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1  i 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.[1]) oraz art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2])

Zarządzam co następuje:

§  1

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2007 r. jak niżej:

 

1.      wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. wg źródeł z podaniem zaległości i nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego -  załącznik  nr 1,

2.      wykonanie dochodów budżetowych  na dzień 31 grudnia 2007 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1a,

3.      wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. w układzie działów i rozdziałów   po podziałem na dochody bieżące i majątkowe- załącznik nr 1b

4.      wykonanie  wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń oraz wydatków majątkowych -  załącznik nr 2,

5.      wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 2a

6.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” z podziałem na jednostki wykonujące – załącznik nr 2b,

7.      wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe – załącznik 2c,

8.      wykonanie prognozy dochodów i planu wydatków budżetowych za 2007 r. w układzie działów i rozdziałów  -  załącznik  nr 3,

9.      wykonanie przychodów i rozchodów – załącznik nr 4,

10.  stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2007 r. – załącznik nr 5,

11.  realizacja przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

a)      zakładów budżetowych  - załącznik  nr 6,

b)      gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 7,

c)      rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik  nr 8,

12.  dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 9,

13.  dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 10,

14.  pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy – załącznik nr 11,

15.  wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami -  załącznik  nr 12,

16.  wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – załącznik  nr 12a,

17.  wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i walki z narkomanią– załącznik nr 13,

18.  wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych:

a)      Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik  nr 14,

19.  wykorzystanie limitu wydatków na realizację programów inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych  - załącznik nr 15,

20.  stan środków na rachunkach bankowych– załącznik nr 16,

21.  informacja z rozdysponowania rezerw w  - załącznik nr 17,

22.  sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i realizacji zadań za 2007 r. - załącznik  nr 18.

 

§  2

1.        Sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy za 2007 r. przesłać Zespołowi Zamiejscowemu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.

2.        Sprawozdanie podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

3.        Sprawozdanie opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                             

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

Załączniki

zalacznik1a_i_1 (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik18 (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2_i_3 (159.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a_i_4 (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2c (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik5 (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik6 (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik7 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik8 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik9 (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik11_i_10 (84.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik12 (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik12a (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik13 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik14 (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik15 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik16 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik17 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiata2007 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-07-03 13:15:23
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-07-03 13:18:56
Ostatnia zmiana:2008-07-03 13:19:06
Ilość wyświetleń:1125
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij