Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                   Zarządzenie Nr 33/08

                                                   Wójt Gminy Osiecznica

                                                   z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne

 wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiecznica.

 

                                          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1519 ze zm.: z 2002 r. Nr  23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,  poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214,  poz.1806: z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr172, poz.1441. Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226, ze zm.: z 2006 r. Nr 86, poz 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr  249, poz. 1833;  z 2007 r. Nr  128, poz. 902, NR  173, poz. 1218), oraz §10 ust.2 uchwały  Nr V/21/07  Rady Gminy Osiecznica dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007–2011 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica.

 

                                        Postanawiam, co następuje:

 

                                                          

§1.  1.Stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, wchodzącego  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiecznica, ustala się w wysokości 2,50 zł.

        2.Stawka czynszu określana w ust.1 podlega zróżnicowaniu, które uwzględnia czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu.

 

                                                        

§2.  Stawkę czynszu za lokale socjalne ustala się w wysokości 1,12 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 

                                                            

§3.   Stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują przez okres 12 miesięcy, licząc  od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 

                                                          

§4.   Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

i Komunalnej w Osiecznicy,  jako wynajmującemu lokale i lokale socjalne w imieniu Gminy Osiecznica.

 

                                                         

§5.   Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 sierpnia 2008 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-07-18 11:41:48
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-07-18 11:43:13
Ostatnia zmiana:2008-07-18 11:44:13
Ilość wyświetleń:546
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij