Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                   Zarządzenie  Nr 38 /2008

                                   Wójta Gminy Osiecznica

                                   z dnia 20 maja  2008 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących

                   własność  Gminy

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm1. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1 i

art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z późn.zm.2 ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929)  zarządzam co następuje :

 

 

§ .1.Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione

w wykazie stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia .

§ .2.Wykaz , o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej  Urzędu Gminy na okres 21 dni.

    §.3.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

[1])Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468,  Nr 173, poz. 1218.

 

  

 

 

 

                                                                                                         Załącznik nr 1  do Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica

                                                                                     Nr 38/2008 z dnia 20 maja 2008r.                      

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

816

 

 

 

 

 

 

788

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

JG1B/00014808

 

 

 

 

 

JG1B/00014474/4

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

Ołobok

 

 

Budownictwo mieszkaniowe z możliwością budowy stacji transformatorowej

 

 

Tereny zabudowy

Mieszkaniowej planowanych dolesień .

Na działce usytuowana jest stacja transformatorowa

stanowiąca własność Zakładu Energetycznego

 

 

 

j.w

  

 

891,00  zł plus 22% podatku  VAT

 

 

 

 

 

682,00zł plus 22% podatku VAT

 

Sprzedaż w trybie

bez przetargowym dla EnergiiPro Koncern Energetyczny w Jeleniej Górze  .

 

j.w

 

 

 

Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

Nieruchomości będą  przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na podstawie art. 37.ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami . 

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości , a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy,

-          Sołectwie: Osiecznica, Ołobok 

-      na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-08-05 11:42:37
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-08-05 11:44:00
Ostatnia zmiana:2008-08-05 11:44:49
Ilość wyświetleń:544
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij