Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Zarządzenie Nr 61/08

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 12  sierpnia  2008 r.

 

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2008 r.

 

Na podstawie art.61, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2008 r. jak niżej:

 

 1. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2008 r. – załącznik nr 1
 2. Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł z podaniem zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2008 r. – załącznik nr 1a,
 3. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2008 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych – załącznik nr 2,
 4. Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 2a
 5. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2b,
 6. Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z podziałem na jednostki realizujące wydatki – załącznik nr 2c,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2008 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3,
 8. Przychody związane z pokryciem deficytu i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami z lat poprzednich – załącznik nr 4,
 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 5
 10. Stan zadłużenie gminy na 30.06.2008 r. – załącznik nr 6,
 11. Stan środków na rachunkach bankowych – załącznik nr 7
 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 8,
 13. Wykonanie dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – załącznik nr 8a,
 14. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią – załącznik nr 9,
 15. Wykonanie dotacji i wydatków na pomoc finansową – załącznik nr 10,
 16. Dotacje dla przedszkoli – załącznik nr 10a,
 17. Wykorzystanie limitów na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych – załączniki nr 11 i 11a,
 18. Informacja z wykorzystania do dnia 30.06.2008 r. środków zabezpieczonych jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 – załącznik nr 12,
 19. Informacja z rozdysponowania rezerw do dnia 30.06.2008 r. – załącznik nr 13,
 20. Wykonanie przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych:

a)      zakładów budżetowych – załącznik nr 14,

b)      gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 15,

c)      rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik nr 16,

d)      Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 17,

 1. Część opisowa z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2008 r. – załącznik nr 18.

 

§ 2

 

1.         Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania,

2.         Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stornie internetowej Gminy Osiecznica.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (116.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2c (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik4 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik5 (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik6 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik7 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik8 (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik8a (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik9 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik10 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik11 (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik11a (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik12 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik13 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik14 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik15 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik16 (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik17 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik18 (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1_opis (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2_opis (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3_opis (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik4_opis (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-08-13 14:37:25
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-08-13 14:40:19
Ostatnia zmiana:2008-08-13 15:25:27
Ilość wyświetleń:878

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij